Sotilas SM 12.3.2014

2014

Sarjat

Sija Sarja Nro Arvo Nimi Joukko-osasto Aika
1 yli 50 v 54 Ylimv Arto Nissinen LSMV 0.46.32
2 yli 50 v 58 Kapt Heikki Kivikko VIESTIR 0.47.36
3 yli 50 v 69 Maj Tapani Keskitalo PVJJK 0.49.40
4 yli 50 v 63 Ylirvja Petteri Mustonen K-SR 0.50.49
5 yli 50 v 64 Yliv Hannu Koivula JPR 0.50.50
6 yli 50 v 65 Yliv Jari Kokkonen ISHR 0.50.58
7 yli 50 v 67 Kapt Jari Junttanen KARLSTO 0.51.07
8 yli 50 v 68 Kapt Ismo Salminen MERIVMATL 0.52.41
9 yli 50 v 59 Ltn Pekka Inkeri K-SR 0.53.49
10 yli 50 v 57 Sotmest Jari Mäkinen ISHR 0.54.45
11 yli 50 v 70 Kapt Kari Salo PORPR 0.54.47
12 yli 50 v 55 Yliv Jyrki Ruutala ISHR 0.55.11
13 yli 50 v 56 Ylil Vesa Jauhiainen SLMV 0.56.02
14 yli 50 v 61 Vanh Rvja Ari Kosunen K-SR 0.57.55
15 yli 50 v 60 Suunnittelija Silvo Ketonen PVJJK 0.59.22
16 yli 50 v 66 HalNeu Ari-Pekka Koivisto RVLE 0.59.57