Vuokattihiihto

2005

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Aika
1 N 60 km V 42 Susanna Nevala 2:42:36
2 N 60 km V 804 Svetlana Shtapkina 2:42:38
3 N 60 km V 1573 Sanna-Leena Perunka 2:47:28
4 N 60 km V 86 Sari Tuovinen 2:51:23
5 N 60 km V 96 Suvi Myllylä 2:52:43
6 N 60 km V 89 Sirpa Klemetti 2:55:11
7 N 60 km V 83 Virpi Leskelä-Savelainen 2:57:15
8 N 60 km V 100 Kaija Korhonen 2:57:43
9 N 60 km V 542 Marjo Kyllönen 3:01:06
10 N 60 km V 88 Kirsi Roivainen 3:04:40
11 N 60 km V 1577 Päivi Härkönen 3:06:51
12 N 60 km V 34 Jaana Valtonen 3:10:07
13 N 60 km V 241 Sanna-Maria Nissinen 3:19:33
14 N 60 km V 616 Satu Pöntiö 3:20:00
15 N 60 km V 85 Alena Dzhussoyeva 3:24:14
16 N 60 km V 663 Anne Määttä 3:24:43
17 N 60 km V 694 Katri Jalovaara 3:24:55
18 N 60 km V 48 Anja Paakinaho 3:25:49
19 N 60 km V 4 Katri Metsänen 3:28:06
20 N 60 km V 789 Helinä Turtinen 3:28:15
21 N 60 km V 16 Marika Koskela-Kontu 3:31:32
22 N 60 km V 450 Anu Remes 3:33:40
23 N 60 km V 468 Kaija Erkkilä 3:33:56
24 N 60 km V 245 Hannele Virkkunen 3:35:04
25 N 60 km V 401 Anne Tolonen 3:35:40
26 N 60 km V 106 Leena Luhtala 3:36:10
27 N 60 km V 1571 Katja Virtanen 3:38:42
28 N 60 km V 158 Eila Tikkanen 3:42:09
29 N 60 km V 247 Anne Peltoniemi 3:42:14
30 N 60 km V 320 Paula Sirviö 3:45:24
31 N 60 km V 71 Taina Peltonen 3:46:22
32 N 60 km V 1574 Päivi Kettunen 3:48:29
33 N 60 km V 104 Anne Korhonen 3:50:33
34 N 60 km V 749 Kirsi Huttu 3:51:45
35 N 60 km V 802 Leila Kinnunen 3:51:46
36 N 60 km V 818 Seija Kemppainen 3:51:47
37 N 60 km V 743 Anja Paananen 3:54:36
38 N 60 km V 26 Satu Lifländer 3:56:59
39 N 60 km V 1572 Alla Usova 3:58:53
40 N 60 km V 467 Päivikki Saikkonen 3:59:24
41 N 60 km V 624 Seija Torssonen 3:59:29
42 N 60 km V 1575 Eija Tuikka-Seppänen 4:01:35
43 N 60 km V 1576 Liisa Pikkarainen 4:02:10
44 N 60 km V 444 Elina Hietarinne 4:03:28
45 N 60 km V 73 Riikka Mustonen 4:03:52
46 N 60 km V 256 Päivi Karjalainen 4:04:15
47 N 60 km V 453 Merja Hietarinne 4:05:20
48 N 60 km V 342 Virpi Huotari 4:05:30
49 N 60 km V 441 Tuula Tervo 4:05:44
50 N 60 km V 396 Anneli Repo 4:06:20
51 N 60 km V 133 Seija Kiuru 4:06:36
52 N 60 km V 701 Mirja Humppi 4:06:37
53 N 60 km V 605 Mirja Säilä 4:06:41
54 N 60 km V 383 Mervi Kilpeläinen 4:07:20
55 N 60 km V 621 Päivi Vähäsöyrinki 4:07:55
56 N 60 km V 654 Hanna Nuoranne 4:08:32
57 N 60 km V 671 Tarja Kärkkäinen 4:08:32
58 N 60 km V 192 Irma Ruopas 4:10:05
59 N 60 km V 146 Helena Hyvönen 4:11:34
60 N 60 km V 142 Irja Leinonen 4:14:39
61 N 60 km V 620 Merja Vikström 4:15:01
62 N 60 km V 254 Katariina Hartikainen 4:15:30
63 N 60 km V 1 Ulla Niskanen 4:17:16
64 N 60 km V 521 Tuula Vaherla 4:18:19
65 N 60 km V 714 Kirsti Mäntylä 4:28:56
66 N 60 km V 193 Maija Niskanen 4:36:36
67 N 60 km V 183 Aino Pikkarainen 4:36:40
68 N 60 km V 651 Marjo Kokko 4:37:47
69 N 60 km V 424 Auli Seppänen 4:42:11
70 N 60 km V 505 Johanna Salpakari 4:47:26
71 N 60 km V 507 Merja Reunanen 4:47:27
72 N 60 km V 122 Lea Heikkinen 4:53:07
73 N 60 km V 288 Outi Hyppölä 4:54:07
74 N 60 km V 592 Päivi Heikkinen 4:54:51
75 N 60 km V 591 Tuija Heikkinen 4:54:51
76 N 60 km V 201 Helinä Härkönen 4:55:24
77 N 60 km V 195 Hilppa Tervonen 4:55:25
78 N 60 km V 712 Liisa Moilanen 4:55:53
79 N 60 km V 461 Eija Tervo 4:56:30
80 N 60 km V 1579 Maire Mikkonen 5:00:50
81 N 60 km V 162 Tarja Hyttinen 5:00:52
82 N 60 km V 610 Anne Paula 5:05:11
83 N 60 km V 405 Kirsi Putila 5:07:55
84 N 60 km V 171 Arja Paatelainen 5:24:02
85 N 60 km V 248 Mari Favorin-Häkkilä 5:32:44
86 N 60 km V 708 Kristiina Heikkinen 5:32:49
87 N 60 km V 705 Marjut Seppänen 5:32:49
88 N 60 km V 250 Irmeli Tuomi 5:47:06