Vuokattihiihto

2005

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Aika
1 M 60 km V 82 Kari Varis 2:23:09
2 M 60 km V 560 Mika Myllylä 2:25:22
3 M 60 km V 66 Jukka Hartonen 2:26:46
4 M 60 km V 35 Kari Mäki 2:26:46
5 M 60 km V 76 Mikko Antero Rinta 2:26:49
6 M 60 km V 538 Markku Mäki 2:26:59
7 M 60 km V 831 Alexey Kondrat'yev 2:27:28
8 M 60 km V 706 Kalle Kauppinen 2:28:17
9 M 60 km V 844 Iosif Kunitskiy 2:29:48
10 M 60 km V 33 Jari Turunen 2:33:45
11 M 60 km V 28 Matti Pääkkönen 2:33:54
12 M 60 km V 69 Tero Lemmetyinen 2:34:19
13 M 60 km V 94 Esa Huotari 2:34:20
14 M 60 km V 63 Juho Kauppinen 2:34:21
15 M 60 km V 72 Juha Junkkari 2:36:35
16 M 60 km V 74 Mikko Mustonen 2:36:37
17 M 60 km V 689 Ilmo Pulkkinen 2:36:50
18 M 60 km V 79 Mika Somppi 2:37:13
19 M 60 km V 61 Mikko Heinämäki 2:38:16
20 M 60 km V 36 Jouko Laitinen 2:38:54
21 M 60 km V 15 Mika Vilokkinen 2:39:39
22 M 60 km V 645 Teemu Planting 2:39:51
23 M 60 km V 6 Mika Leinonen 2:42:11
24 M 60 km V 111 Lauri Ojala 2:42:23
25 M 60 km V 31 Sami Kallio 2:42:37
26 M 60 km V 59 Aito Pennanen 2:43:42
27 M 60 km V 524 Anssi Tervonen 2:44:08
28 M 60 km V 70 Mika Lemmetyinen 2:44:41
29 M 60 km V 492 Jari Virtanen 2:44:56
30 M 60 km V 347 Juha Timonen 2:45:45
31 M 60 km V 853 Jussi Piirainen 2:46:00
32 M 60 km V 81 Hannu Heinilä 2:46:17
33 M 60 km V 490 Antti Kauppila 2:47:10
34 M 60 km V 39 Hannu Laine 2:47:24
35 M 60 km V 38 Tapani Ronkainen 2:47:24
36 M 60 km V 166 Jari Kärkkäinen 2:47:28
37 M 60 km V 545 Tauno Puoskari 2:47:29
38 M 60 km V 261 Juha Kolari 2:47:40
39 M 60 km V 90 Jari Nieminen 2:48:27
40 M 60 km V 629 Jukka Kinnunen 2:48:30
41 M 60 km V 305 Jukka Puustinen 2:48:47
42 M 60 km V 861 Juri Moshin 2:49:04
43 M 60 km V 762 Teemu Pietilä 2:49:28
44 M 60 km V 874 Mika Heikura 2:49:54
45 M 60 km V 275 Pasi Kasurinen 2:49:55
46 M 60 km V 868 Olli Honkanen 2:50:35
47 M 60 km V 30 Yuri Slastennikov 2:51:20
48 M 60 km V 240 Timo Korhonen 2:51:40
49 M 60 km V 37 Jorma Kuronen 2:51:48
50 M 60 km V 838 Heikki Ojantakanen 2:52:45
51 M 60 km V 41 Niilo Hartikainen 2:53:45
52 M 60 km V 476 Jari Loukusa 2:53:58
53 M 60 km V 430 Ville Raatikainen 2:54:28
54 M 60 km V 17 Jouri Smirnov 2:55:04
55 M 60 km V 397 Kutinlahti Petri 2:55:11
56 M 60 km V 628 Hannu Vornanen 2:55:33
57 M 60 km V 432 Matti Aalto 2:55:45
58 M 60 km V 665 Jukka Kemppainen 2:56:54
59 M 60 km V 13 Usko Juntunen 2:56:54
60 M 60 km V 12 Veli Matti Kuronen 2:56:59
61 M 60 km V 833 Andrey Zolotyhk 2:57:10
62 M 60 km V 45 Ari Heikkilä 2:57:12
63 M 60 km V 91 Kari Jylhä 2:57:50
64 M 60 km V 68 Janne Raassina 2:58:25
65 M 60 km V 331 Heikki Heikkinen 2:58:34
66 M 60 km V 395 Mika Hakkarainen 2:58:52
67 M 60 km V 473 Kai Pyykkönen 2:59:18
68 M 60 km V 313 Osmo Korhonen 2:59:19
69 M 60 km V 293 Taisto Kemppainen 2:59:34
70 M 60 km V 32 Kari Kervinen 2:59:40
71 M 60 km V 847 Arto Immonen 3:00:01
72 M 60 km V 857 Kirill Gorev 3:00:01
73 M 60 km V 360 Ari Holappa 3:00:23
74 M 60 km V 25 Esko Leinonen 3:00:46
75 M 60 km V 871 Lasse Pätsi 3:01:14
76 M 60 km V 543 Seppo Kolari 3:01:17
77 M 60 km V 329 Tero Hyppölä 3:01:29
78 M 60 km V 803 Rasmus Valtonen 3:01:53
79 M 60 km V 18 Rulev Vladlen 3:02:29
80 M 60 km V 813 Jani Tammela 3:02:34
81 M 60 km V 785 Lauri Myllylä 3:03:16
82 M 60 km V 56 Asko Vääräniemi 3:03:17
83 M 60 km V 87 Jouni Raittila 3:03:18
84 M 60 km V 426 Toivo Saastamoinen 3:03:20
85 M 60 km V 541 Risto Järvi 3:03:23
86 M 60 km V 49 Sulevi Leinonen 3:03:24
87 M 60 km V 626 Timo Tuovinen 3:03:27
88 M 60 km V 350 Reijo Niskanen 3:04:53
89 M 60 km V 311 Tero Pinoniemi 3:05:42
90 M 60 km V 471 Jarmo Karhu 3:05:49
91 M 60 km V 419 Mika Matsinen 3:06:08
92 M 60 km V 539 Tuomo Heikkinen 3:06:08
93 M 60 km V 579 Ismo Pudas 3:06:11
94 M 60 km V 343 Jussi Kemppainen 3:06:15
95 M 60 km V 425 Jarmo Määttä 3:06:38
96 M 60 km V 109 Jukka Still 3:06:43
97 M 60 km V 635 Jari-Pekka Huippula 3:07:08
98 M 60 km V 849 Paavo Rautio 3:07:10
99 M 60 km V 822 Ahti Mahosenaho 3:07:29
100 M 60 km V 792 Jukka Saarikko 3:07:35
101 M 60 km V 761 Antti Luukkanen 3:08:11
102 M 60 km V 572 Markku Männikkö 3:08:51
103 M 60 km V 837 Taisto Männikkö 3:08:51
104 M 60 km V 700 Antti Laurila 3:08:56
105 M 60 km V 188 Heikki Punju 3:08:56
106 M 60 km V 855 Alexey Kuznetsov 3:08:57
107 M 60 km V 11 Petri Tuomi 3:08:57
108 M 60 km V 84 Viktor Dzhussoyev 3:09:43
109 M 60 km V 478 Vesa Hakkarainen 3:10:08
110 M 60 km V 786 Arto Sandberg 3:10:51
111 M 60 km V 22 Oleg Petrov 3:11:03
112 M 60 km V 593 Kimmo Pekkanen 3:11:37
113 M 60 km V 796 Heikki Kunnari 3:12:07
114 M 60 km V 179 Jarmo Pudas 3:12:08
115 M 60 km V 75 Pasi Kukkonen 3:12:21
116 M 60 km V 78 Pertti Karppinen 3:12:32
117 M 60 km V 815 Petri Erkkilä 3:12:34
118 M 60 km V 728 Pekka Määttä 3:12:54
119 M 60 km V 266 Seppo Hyttinen 3:12:55
120 M 60 km V 408 Veli-Matti Tiitinen 3:13:03
121 M 60 km V 652 Esa Juhani Hakalahti 3:13:04
122 M 60 km V 664 Jorma Autio 3:13:05
123 M 60 km V 725 Jukka Heikkinen 3:13:05
124 M 60 km V 489 Pertti Seppänen 3:13:06
125 M 60 km V 23 Boris Slezin 3:13:16
126 M 60 km V 9 Jarmo Toskala 3:13:31
127 M 60 km V 295 Juha-Pekka Kontu 3:13:38
128 M 60 km V 495 Ari Määttä 3:13:45
129 M 60 km V 14 Reijo Tuomi 3:14:13
130 M 60 km V 819 Altti Hakkarainen 3:15:07
131 M 60 km V 443 Tuomo Niskanen 3:15:39
132 M 60 km V 558 Antero Väisänen 3:15:44
133 M 60 km V 707 Toni Taavitsainen 3:16:00
134 M 60 km V 242 Hannu Kinnunen 3:16:01
135 M 60 km V 827 Kari Sivonen 3:16:05
136 M 60 km V 60 Taisto Juhani Tuomivaara 3:16:05
137 M 60 km V 582 Pekka Hyttinen 3:16:22
138 M 60 km V 212 Jouni Niskanen 3:16:30
139 M 60 km V 235 Juha Lerssi 3:16:37
140 M 60 km V 790 Timo Kaikkonen 3:16:45
141 M 60 km V 872 Raimo Kuusela 3:16:46
142 M 60 km V 5 Stefan Zanocco 3:16:55
143 M 60 km V 10 Kyösti Rintala 3:17:07
144 M 60 km V 523 Ismo Hyvönen 3:17:17
145 M 60 km V 427 Kari Mäntyharju 3:17:29
146 M 60 km V 549 Raimo Järvelä 3:17:29
147 M 60 km V 808 Antti Leppävuori 3:18:11
148 M 60 km V 306 Mauri Pikkarainen 3:18:13
149 M 60 km V 791 Kimmo Alesmaa 3:18:17
150 M 60 km V 877 Ismo Väisänen 3:18:22
151 M 60 km V 273 Markus Lippo 3:18:24
152 M 60 km V 276 Jorma Auvinen 3:18:46
153 M 60 km V 583 Risto Suutari 3:18:50
154 M 60 km V 787 Mika Mäkinen 3:19:15
155 M 60 km V 297 Marco Sang 3:19:32
156 M 60 km V 594 Timo Malmi 3:19:42
157 M 60 km V 215 Ilkka Mehtälä 3:19:56
158 M 60 km V 125 Ville Koskela 3:19:57
159 M 60 km V 319 Timo Halmetoja 3:20:01
160 M 60 km V 351 Juha Rahikka 3:20:03
161 M 60 km V 229 Esa Kinnunen 3:20:26
162 M 60 km V 172 Ari Laukkanen 3:20:27
163 M 60 km V 46 Pekka Huuki 3:21:29
164 M 60 km V 863 Timo Arffman 3:21:38
165 M 60 km V 724 Timo Määttä 3:21:44
166 M 60 km V 194 Antti Moilanen 3:21:47
167 M 60 km V 324 Janne Koistinen 3:21:47
168 M 60 km V 416 Hannu Tarvainen 3:21:56
169 M 60 km V 697 Markku Savolainen 3:22:07
170 M 60 km V 581 Mika Kekki 3:22:15
171 M 60 km V 865 Tuomo Roivas 3:23:56
172 M 60 km V 548 Mikko Piispa 3:24:23
173 M 60 km V 238 Tuomo Haikonen 3:24:26
174 M 60 km V 852 Pasi Kauppinen 3:24:38
175 M 60 km V 280 Pekka Moilanen 3:24:50
176 M 60 km V 578 Markku Kemppainen 3:25:56
177 M 60 km V 463 Pertti Mönttinen 3:26:09
178 M 60 km V 286 Marko Punavaara 3:26:21
179 M 60 km V 127 Jarmo Turunen 3:26:55
180 M 60 km V 105 Aulis Luhtala 3:26:56
181 M 60 km V 820 Pekka Kaartinen 3:27:33
182 M 60 km V 149 Tuomo Hokkanen 3:27:36
183 M 60 km V 143 Raimo Sandberg 3:27:37
184 M 60 km V 731 Mikko Kinnunen 3:27:43
185 M 60 km V 205 Kai Backman 3:27:48
186 M 60 km V 736 Anssi Toivola 3:28:07
187 M 60 km V 303 Ari Huusko 3:28:30
188 M 60 km V 323 Henri Markkanen 3:28:39
189 M 60 km V 226 Juha Järvinen 3:28:40
190 M 60 km V 62 Seppo Ranta-Eskola 3:29:12
191 M 60 km V 128 Juha Rusanen 3:29:14
192 M 60 km V 210 Ari Grönstrand 3:29:18
193 M 60 km V 291 Tuomo Koivumäki 3:29:22
194 M 60 km V 121 Pekka Partanen 3:29:35
195 M 60 km V 571 Kari Kurtti 3:29:58
196 M 60 km V 732 Sebastian Widjeskog 3:30:23
197 M 60 km V 509 Timo-Jussi Talsi 3:30:45
198 M 60 km V 757 Timo Pirtilä 3:30:50
199 M 60 km V 440 Reijo Honkanen 3:31:08
200 M 60 km V 180 Timo Pudas 3:31:17
201 M 60 km V 512 Raimo Aho 3:31:33
202 M 60 km V 289 Juha Korkeakangas 3:31:34
203 M 60 km V 688 Miikka Kilpeläinen 3:31:34
204 M 60 km V 364 Vesa Partanen 3:31:34
205 M 60 km V 412 Jari Väisänen 3:31:35
206 M 60 km V 722 Jukka Romppainen 3:31:41
207 M 60 km V 717 Jukka Vuollet 3:31:53
208 M 60 km V 388 Markku Tervonen 3:32:10
209 M 60 km V 7 Risto Kaskilahti 3:32:12
210 M 60 km V 8 Vesa Tervo 3:32:12
211 M 60 km V 531 Timo Matinniemi 3:32:14
212 M 60 km V 814 Risto Kurkinen 3:32:31
213 M 60 km V 136 Alexey Radionov 3:32:56
214 M 60 km V 854 Ilpo Turunen 3:32:58
215 M 60 km V 3 Raimo Huppunen 3:33:23
216 M 60 km V 840 Dimitri Sergeev 3:33:32
217 M 60 km V 681 Janne Hirvonen 3:33:33
218 M 60 km V 451 Teemu Jaaranen 3:33:40
219 M 60 km V 117 Tuomo Kauhaniemi 3:33:45
220 M 60 km V 801 Kari Kinnunen 3:33:54
221 M 60 km V 469 Alpo Vuorenmaa 3:33:56
222 M 60 km V 310 Paavo Korhonen 3:33:58
223 M 60 km V 525 Harri Marila 3:34:00
224 M 60 km V 798 Pauli Martikainen 3:34:02
225 M 60 km V 198 Juha Hourula 3:34:04
226 M 60 km V 445 Tuomo Härkönen 3:34:11
227 M 60 km V 633 Pauli Hautamäki 3:34:15
228 M 60 km V 675 Kaj Glantz 3:35:07
229 M 60 km V 103 Juhani Leinonen 3:35:10
230 M 60 km V 751 Ari Marttila 3:35:12
231 M 60 km V 740 Heikki Lehti 3:35:35
232 M 60 km V 307 Tuomo Moilanen 3:35:41
233 M 60 km V 842 Mikhail Bystriakov 3:35:54
234 M 60 km V 703 Marko Ijäs 3:35:56
235 M 60 km V 763 Heikki Korhonen 3:36:01
236 M 60 km V 580 Pertti Ahtiainen 3:36:03
237 M 60 km V 559 Pasi Riekki 3:36:04
238 M 60 km V 835 Vitaly Pavlov 3:36:04
239 M 60 km V 824 Jukka Kuusela 3:36:09
240 M 60 km V 726 Kari Nieminen 3:36:10
241 M 60 km V 859 Esko Vuorenmaa 3:36:11
242 M 60 km V 314 Jouni Mertala 3:36:12
243 M 60 km V 163 Eino Hyttinen 3:36:40
244 M 60 km V 533 Jyrki Syrjäsalo 3:37:09
245 M 60 km V 655 Hannu Nuoranne 3:37:14
246 M 60 km V 672 Panu Kärkkäinen 3:37:14
247 M 60 km V 650 Pekka Nevala 3:37:19
248 M 60 km V 869 Jari Qvintus 3:38:25
249 M 60 km V 287 Turkka Poskiparta 3:39:10
250 M 60 km V 657 Harri Elonen 3:39:13
251 M 60 km V 698 Mika Kuusinen 3:39:41
252 M 60 km V 176 Mika Moilanen 3:39:44
253 M 60 km V 77 Sten Widjeskog 3:39:49
254 M 60 km V 793 Eetu Vähäsöyrinki 3:39:52
255 M 60 km V 19 Esko Tikka 3:40:04
256 M 60 km V 454 Perttu Korhonen 3:40:48
257 M 60 km V 588 Arvo Musikka 3:41:12
258 M 60 km V 843 Alexandr Pavlov 3:41:50
259 M 60 km V 812 Vesa Kaihola 3:42:04
260 M 60 km V 685 Olli Vasiljev 3:42:07
261 M 60 km V 168 Risto Suokas 3:42:56
262 M 60 km V 169 Petri Ingalsuo 3:43:18
263 M 60 km V 466 Pekka Saikkonen 3:43:19
264 M 60 km V 260 Pasi Saikkonen 3:43:39
265 M 60 km V 570 Ismo Penttinen 3:43:58
266 M 60 km V 870 Juha Autio 3:44:05
267 M 60 km V 21 Oleg Kotrubenko 3:44:27
268 M 60 km V 497 Kari Inget 3:44:43
269 M 60 km V 54 Matti Suihkonen 3:44:47
270 M 60 km V 377 Ilpo Väänänen 3:45:01
271 M 60 km V 604 Jari Marjoniemi 3:45:12
272 M 60 km V 680 Olli Salomaa 3:45:12
273 M 60 km V 150 Jussi Ahtonen 3:45:15
274 M 60 km V 678 Heimo Olkkonen 3:45:18
275 M 60 km V 514 Kaarlo Koskinen 3:45:22
276 M 60 km V 519 Mikko Pesämaa 3:45:45
277 M 60 km V 660 Teemu Hourula 3:46:01
278 M 60 km V 353 Jussi Kejo 3:46:05
279 M 60 km V 359 Erkki Korhonen 3:46:31
280 M 60 km V 719 Ahti Juntunen 3:46:33
281 M 60 km V 228 Aki Kivelä 3:46:35
282 M 60 km V 227 Hannu Kivelä 3:46:36
283 M 60 km V 618 Juha Kivelä 3:46:36
284 M 60 km V 165 Harri Himanen 3:46:57
285 M 60 km V 316 Eero Raappana 3:47:30
286 M 60 km V 741 Kari Grundström 3:47:30
287 M 60 km V 856 Mauri Kettunen 3:48:22
288 M 60 km V 860 Tapio Piipponen 3:48:23
289 M 60 km V 267 Ismo Nopanen 3:48:24
290 M 60 km V 601 Raimo Huovinen 3:48:25
291 M 60 km V 510 Hannu Viitanen 3:48:27
292 M 60 km V 442 Ilkka Härkönen 3:48:58
293 M 60 km V 197 Lauri Karhumäki 3:48:59
294 M 60 km V 772 Kimmo Mursu 3:49:47
295 M 60 km V 788 Antti Kuparinen 3:50:02
296 M 60 km V 845 Martti Romsi 3:50:09
297 M 60 km V 317 Jorma Raappana 3:50:16
298 M 60 km V 369 Jouni Honkimaa 3:50:22
299 M 60 km V 809 Risto Ryti 3:50:39
300 M 60 km V 294 Risto Karlbom 3:50:41
301 M 60 km V 119 Martti Harju 3:50:47
302 M 60 km V 281 Risto Komulainen 3:51:46
303 M 60 km V 625 Timo Palander 3:51:46
304 M 60 km V 318 Teemu Moilanen 3:51:51
305 M 60 km V 879 Jussi Lappalainen 3:52:05
306 M 60 km V 431 Raimo Piirainen 3:52:18
307 M 60 km V 279 Ari Laitala 3:53:17
308 M 60 km V 249 Joni Häkkilä 3:53:26
309 M 60 km V 850 Pekka Metsi 3:53:39
310 M 60 km V 326 Jorma Repo 3:53:55
311 M 60 km V 156 Timo Leinonen 3:53:57
312 M 60 km V 584 Jyrki Partio 3:54:22
313 M 60 km V 421 Jouni Heikkilä 3:54:49
314 M 60 km V 382 Esa Kujanpää 3:54:51
315 M 60 km V 768 Antti Karjalainen 3:55:08
316 M 60 km V 407 Pentti Malinen 3:55:12
317 M 60 km V 758 Pekka Heikkinen 3:55:14
318 M 60 km V 141 Jaakko Hanhinen 3:55:22
319 M 60 km V 760 Pasi Koskela 3:55:30
320 M 60 km V 344 Timo Ruotsalainen 3:55:34
321 M 60 km V 207 Raimo Heikkinen 3:55:54
322 M 60 km V 535 Juhani Rosnell 3:56:04
323 M 60 km V 494 Pekka Ravela 3:56:16
324 M 60 km V 355 Jouni Syväranta 3:57:05
325 M 60 km V 200 Veli Porri 3:57:06
326 M 60 km V 661 Toni Laine 3:57:08
327 M 60 km V 684 Sauli Koskela 3:57:13
328 M 60 km V 866 Markus Kantola 3:57:15
329 M 60 km V 662 Veikko Vähätiitto 3:57:17
330 M 60 km V 202 Matti Härkönen 3:57:19
331 M 60 km V 554 Raimo Oikarinen 3:57:33
332 M 60 km V 674 Jouko Hakkanen 3:57:43
333 M 60 km V 178 Reijo Konka 3:59:21
334 M 60 km V 711 Timo Rikkonen 3:59:24
335 M 60 km V 848 Jaakko Reijonen 3:59:30
336 M 60 km V 284 Lauri Pääkkönen 3:59:42
337 M 60 km V 585 Reijo Särkkä 3:59:46
338 M 60 km V 379 Antero Hakkarainen 3:59:49
339 M 60 km V 546 Jukka Kähkönen 3:59:50
340 M 60 km V 550 Jari Mäkelä 4:00:03
341 M 60 km V 378 Esa Mäkelä 4:00:05
342 M 60 km V 477 Esa Karjalainen 4:00:06
343 M 60 km V 148 Ahti Turunen 4:00:12
344 M 60 km V 834 Evgenia Zelenov 4:00:22
345 M 60 km V 619 Jussi Nuojua 4:00:23
346 M 60 km V 735 Jussi Kontola 4:00:29
347 M 60 km V 493 Petri Seppänen 4:00:50
348 M 60 km V 230 Arto Korhonen 4:00:57
349 M 60 km V 185 Jari Pulli 4:00:59
350 M 60 km V 413 Aulis Jokelainen 4:01:18
351 M 60 km V 436 Perttu Mustalahti 4:01:18
352 M 60 km V 503 Arto Hiltunen 4:01:24
353 M 60 km V 384 Juha Utunen 4:01:34
354 M 60 km V 540 Jukka Kleemola 4:01:38
355 M 60 km V 330 Lauri Sarajärvi 4:02:21
356 M 60 km V 770 Jouko Partanen 4:02:37
357 M 60 km V 209 Jari Huusko 4:03:31
358 M 60 km V 727 Martti Piirainen 4:03:50
359 M 60 km V 715 Juhani Mustonen 4:03:53
360 M 60 km V 800 Kari Pekka Koponen 4:03:59
361 M 60 km V 20 Vladimir Vakin 4:04:13
362 M 60 km V 199 Heikki Alatalo 4:04:19
363 M 60 km V 439 Esa Vuolteenaho 4:04:54
364 M 60 km V 271 Marko Siekkinen 4:05:05
365 M 60 km V 398 Tuomas Markkanen 4:05:05
366 M 60 km V 363 Jukka Toivari 4:05:07
367 M 60 km V 147 Ossi Hyvönen 4:05:07
368 M 60 km V 522 Seppo Viitanen 4:05:07
369 M 60 km V 821 Pertti Karppinen 4:05:12
370 M 60 km V 528 Ilkka Roni 4:05:21
371 M 60 km V 95 Jouni Korhonen 4:05:22
372 M 60 km V 627 Marko Leppänen 4:05:26
373 M 60 km V 748 Kari Kivelä 4:05:39
374 M 60 km V 636 Raino Valtanen 4:05:40
375 M 60 km V 474 Pekka Rakkolainen 4:05:41
376 M 60 km V 437 Toivo Saikkonen 4:05:42
377 M 60 km V 420 Olavi Ohranen 4:05:44
378 M 60 km V 255 Kari Hartikainen 4:05:50
379 M 60 km V 184 Veikko Lavonen 4:05:51
380 M 60 km V 187 Arvo Vimpari 4:05:52
381 M 60 km V 341 Tuomo Tuppurainen 4:05:52
382 M 60 km V 253 Jarkke Kämäräinen 4:06:12
383 M 60 km V 720 Martti Miettinen 4:06:36
384 M 60 km V 564 Sakari Heikkinen 4:06:42
385 M 60 km V 534 Pekka Oikarinen 4:06:43
386 M 60 km V 562 Timo Leinonen 4:06:43
387 M 60 km V 769 Taisto Pöllänen 4:06:57
388 M 60 km V 666 Matti Nevanperä 4:07:13
389 M 60 km V 225 Jari Kaari 4:07:59
390 M 60 km V 349 Timo Ohtonen 4:08:17
391 M 60 km V 153 Mauri Kyllönen 4:08:34
392 M 60 km V 747 Juha Koppinen 4:08:45
393 M 60 km V 339 Marko Takanen 4:09:11
394 M 60 km V 428 Juha Kukkonen 4:09:25
395 M 60 km V 766 Timo Mäkikallio 4:09:50
396 M 60 km V 867 Erkki Kinnunen 4:10:03
397 M 60 km V 754 Aimo Partanen 4:10:25
398 M 60 km V 216 Pentti Mehtala 4:10:45
399 M 60 km V 366 Jukka Vaittinen 4:10:57
400 M 60 km V 367 Markku Lopperi 4:10:58
401 M 60 km V 118 Altti Seikkula 4:11:03
402 M 60 km V 484 Matti Vendelin 4:11:41
403 M 60 km V 805 Harri Pekkarinen 4:12:26
404 M 60 km V 358 Arto Ukkonen 4:13:04
405 M 60 km V 465 Tapani Hakkarainen 4:13:17
406 M 60 km V 552 Esko Keränen 4:13:21
407 M 60 km V 392 Raine Vahter 4:13:31
408 M 60 km V 290 Olli Jääskä 4:14:03
409 M 60 km V 718 Reijo Vaurio 4:14:42
410 M 60 km V 269 Sami Eskelinen 4:14:43
411 M 60 km V 553 Auvo Kähtävä 4:14:52
412 M 60 km V 643 Risto Mattila 4:15:13
413 M 60 km V 551 Keijo Räsänen 4:15:21
414 M 60 km V 472 Mikko Saarinen 4:15:33
415 M 60 km V 296 Jorma Sirviö 4:15:57
416 M 60 km V 563 Jarmo Juntunen 4:16:05
417 M 60 km V 460 Jukka Vuorenmäki 4:16:22
418 M 60 km V 639 Reijo Ojala 4:16:26
419 M 60 km V 646 Pentti Kauranen 4:17:03
420 M 60 km V 536 Ari Parkkinen 4:17:33
421 M 60 km V 858 Lauri Holappa 4:18:01
422 M 60 km V 529 Jukka Särkkä 4:18:37
423 M 60 km V 386 Ari Vainionpää 4:19:49
424 M 60 km V 742 Juho Grundsröm 4:20:11
425 M 60 km V 116 Jaakko Junttila 4:20:39
426 M 60 km V 385 Antti Vahtokari 4:20:42
427 M 60 km V 452 Erkki Härkönen 4:20:43
428 M 60 km V 508 Matti Reunanen 4:20:50
429 M 60 km V 846 Markku Torvikoski 4:21:52
430 M 60 km V 547 Esa Hiltunen 4:22:23
431 M 60 km V 371 Torsti Jyrkkä 4:25:31
432 M 60 km V 810 Arto Kuosmanen 4:25:32
433 M 60 km V 459 Seppo Laitinen 4:25:32
434 M 60 km V 155 Pasi Kenola 4:25:35
435 M 60 km V 300 Jouni Putkonen 4:26:10
436 M 60 km V 556 Marko Ollilainen 4:26:31
437 M 60 km V 368 Petteri Näsänen 4:26:32
438 M 60 km V 687 Jarkko Kippo 4:26:52
439 M 60 km V 782 Timo Aho 4:26:56
440 M 60 km V 676 Jarmo Helin 4:27:18
441 M 60 km V 134 Harri Torniainen 4:27:36
442 M 60 km V 496 Kari Korhonen 4:29:01
443 M 60 km V 659 Niilo Savela 4:29:02
444 M 60 km V 677 Uolevi Mustikkamaa 4:29:04
445 M 60 km V 152 Pekka Koivu 4:29:24
446 M 60 km V 285 Ari Pursiainen 4:29:44
447 M 60 km V 411 Jaakko Mikkonen 4:29:51
448 M 60 km V 259 Mika Parviainen 4:29:51
449 M 60 km V 221 Seppo Heikkilä 4:31:19
450 M 60 km V 876 Tarmo Hämäläinen 4:32:00
451 M 60 km V 816 Karl Fonselius 4:32:23
452 M 60 km V 799 Marko Tapio Saapunki 4:32:39
453 M 60 km V 482 Ari Ålander 4:32:41
454 M 60 km V 710 Jukka Säämänen 4:32:48
455 M 60 km V 502 Kai Wallenius 4:33:02
456 M 60 km V 217 Auvo Sepponen 4:33:07
457 M 60 km V 159 Esa Isopahkala 4:34:10
458 M 60 km V 565 Heikki Hietajärvi 4:35:05
459 M 60 km V 862 Kari Elonen 4:35:31
460 M 60 km V 244 Jussi Komulainen 4:35:45
461 M 60 km V 806 Juha Ahonen 4:35:47
462 M 60 km V 649 Ari Pulkkinen 4:35:51
463 M 60 km V 220 Antti Toivonen 4:36:19
464 M 60 km V 218 Esa Ojala 4:36:21
465 M 60 km V 561 Jukka Kyllönen 4:36:26
466 M 60 km V 298 Jorma Hekkala 4:36:33
467 M 60 km V 771 Jussi Sarjanen 4:37:25
468 M 60 km V 753 Pentti Halonen 4:37:39
469 M 60 km V 686 Tommi Korolainen 4:37:50
470 M 60 km V 175 Hannu Heikkinen 4:38:04
471 M 60 km V 57 Timo Kovanen 4:38:46
472 M 60 km V 526 Kaarlo Arponen 4:38:48
473 M 60 km V 174 Ari Määttä 4:39:55
474 M 60 km V 418 Timo Vihavainen 4:40:03
475 M 60 km V 243 Jarmo Komulainen 4:40:19
476 M 60 km V 394 Ari Mikkonen 4:40:21
477 M 60 km V 335 Jukka Kivirinta 4:40:26
478 M 60 km V 764 Pekka Tolvanen 4:40:27
479 M 60 km V 346 Heikki Riikonen 4:40:45
480 M 60 km V 334 Antti Hukkanen 4:41:11
481 M 60 km V 851 Mikko Nieminen 4:41:58
482 M 60 km V 515 Jukka Seppänen 4:42:11
483 M 60 km V 322 Martti Merviö 4:42:13
484 M 60 km V 567 Jukka Heikura 4:42:19
485 M 60 km V 614 Harri Smedberg 4:42:21
486 M 60 km V 516 Jari Kolari 4:42:22
487 M 60 km V 173 Jukka Matero 4:42:33
488 M 60 km V 304 Antero Hänninen 4:42:39
489 M 60 km V 499 Risto Heikkinen 4:42:39
490 M 60 km V 498 Markku Törrö 4:44:43
491 M 60 km V 262 Jari Ojala 4:44:44
492 M 60 km V 278 Jan Vanhatalo 4:44:55
493 M 60 km V 597 Risto Helle 4:44:56
494 M 60 km V 211 Mauno Heikkinen 4:45:02
495 M 60 km V 485 Risto Hukkanen 4:45:27
496 M 60 km V 506 Jari Salpakari 4:47:26
497 M 60 km V 43 Jouni Kärtevä 4:47:31
498 M 60 km V 237 Jukka Mikkonen 4:47:31
499 M 60 km V 239 Veijo Vartiainen 4:47:31
500 M 60 km V 647 Jarmo Jokela 4:49:08
501 M 60 km V 204 Timo Komulainen 4:50:49
502 M 60 km V 716 Kari Keränen 4:51:29
503 M 60 km V 272 Toni Pilsari 4:52:58
504 M 60 km V 206 Jarmo Raassina 4:54:13
505 M 60 km V 391 Teuvo Backman 4:54:52
506 M 60 km V 527 Erkki Arponen 4:55:19
507 M 60 km V 257 Veikko Ruotsalainen 4:58:47
508 M 60 km V 881 Jarmo Mikkonen 5:00:50
509 M 60 km V 723 Ilkka Herva 5:03:20
510 M 60 km V 161 Aimo Rahko 5:04:55
511 M 60 km V 160 Kari Kaleton 5:04:57
512 M 60 km V 80 Jaak Kümnik 5:05:06
513 M 60 km V 608 Jukka Vahtera 5:05:08
514 M 60 km V 648 Harri Kokko 5:05:14
515 M 60 km V 404 Pekka Putila 5:08:23
516 M 60 km V 668 Aarno Juntunen 5:09:22
517 M 60 km V 389 Jouko Hypén 5:10:07
518 M 60 km V 702 Markku Karekallas 5:11:44
519 M 60 km V 873 Jukka Silvo 5:12:14
520 M 60 km V 233 Erkki Juvonen 5:13:13
521 M 60 km V 729 Arto Huusko 5:19:27
522 M 60 km V 422 Markus Sirviö 5:19:34
523 M 60 km V 423 Kari Lapinlampi 5:20:03
524 M 60 km V 864 Hannu Holm 5:22:58
525 M 60 km V 878 Arto Karppinen 5:23:49
526 M 60 km V 234 Heikki Määttä 5:27:51
527 M 60 km V 875 Raimo E Inkiläinen 5:32:42
528 M 60 km V 131 Marko Hoikka 5:48:33
529 M 60 km V 232 Lars Biese 5:51:26