115. Oulun Tervahiihto

2004

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Seura / Kaupunki Aika
1 M 40 km V 2411 Keijo Kurttila Kuusamon Erä-Veikot 1:46:42
2 M 40 km V 2351 Samuli Korpi 1:47:10
3 M 40 km V 2379 Mikko Majala alatornionpirkat 1:47:12
4 M 40 km V 2224 Arto Pauna 1:47:18
5 M 40 km V 2630 Niklas Nyman 1:47:32
6 M 40 km V 2143 Heikki Seikkula Oulun lääketieteellinen kilta 1:50:41
7 M 40 km V 2455 Jaakko Peltola Himangan Urheilijat 1:52:08
8 M 40 km V 2540 Pauli Telkkälä 1:52:15
9 M 40 km V 2622 Jari Myllys 1:52:18
10 M 40 km V 2427 Heikki Kilpelänaho Kestilän Kisa-Veikot 1:53:09
11 M 40 km V 2267 Sylvain Eckhardt K&C ry 1:53:48
12 M 40 km V 2147 Pertti Pasanen Oulun lääketieteellinen kilta 1:53:54
13 M 40 km V 2067 Panu Lieto 1:54:08
14 M 40 km V 2473 Markus Keisu Vähälä-Yhtiöt 1:55:32
15 M 40 km V 2303 Martti Kaisto OYS VAPARI 1:56:18
16 M 40 km V 2457 Martti Anttila 1:56:28
17 M 40 km V 2361 Kalevi Heinikoski Iin Hiihtoseura 1:57:08
18 M 40 km V 2400 Pekka Partanen Stora Enso Oyj 1:57:08
19 M 40 km V 2428 Paavo Lahtinen 1:58:09
20 M 40 km V 2475 Veijo Vahteri Vähälä-Yhtiöt 1:58:10
21 M 40 km V 2543 Sami Virpi Ououn Taksipalvelut Oy 1:58:48
22 M 40 km V 2494 Ilkka Granlund LEMMINKÄINEN OYJ 1:59:37
23 M 40 km V 2454 Juho-Pekka Peltola Himangan Urheilijat 2:00:30
24 M 40 km V 2190 Juhani Vimpari OMP-Konepaja Oy 2:00:36
25 M 40 km V 2434 Petri Tuomi Oulun kaupunki 2:02:05
26 M 40 km V 2129 Kai Sirniö 2:03:22
27 M 40 km V 2259 Antti Ylönen MyOrigo Oy 2:04:44
28 M 40 km V 2277 Hannu Vimpari K-Koo (kuivasjärven kanuunat) 2:04:45
29 M 40 km V 2016 Hannu Kaikkonen Liikuntaklinikka 2:05:01
30 M 40 km V 2324 Teppo Hökkä 2:06:08
31 M 40 km V 2018 Juha-Pekka Kontu LaiVe 2:06:53
32 M 40 km V 2066 Tapio Hatula 2:06:53
33 M 40 km V 2006 Hannu Vornanen NUKU 2:08:21
34 M 40 km V 2131 Osmo Soronen ARMAT OY 2:08:54
35 M 40 km V 2153 Arto Aunola Yle 2:09:23
36 M 40 km V 2559 Matti Aho 2:09:24
37 M 40 km V 2616 Antti Pääkkö KALEVA 2:09:53
38 M 40 km V 2003 Ville Koskenniemi 2:10:25
39 M 40 km V 2388 Heikki Ylikukkonen Stora Enso Oyj 2:10:36
40 M 40 km V 2384 Erkki Annanpalo Stora Enso Oyj 2:10:57
41 M 40 km V 2693 Kari Hourula Peab Pohjois-Suomi Oy 2:11:43
42 M 40 km V 2613 Jani Järvikuona AO 210 2:11:51
43 M 40 km V 2524 Vesa Laitila PeRa 2:11:55
44 M 40 km V 2199 Teemu Kankkunen 2:11:56
45 M 40 km V 2618 Eero Kokko Alatemmeksen Vesa 2:12:20
46 M 40 km V 2456 Tuomo Niskanen Ylivieska 2:12:20
47 M 40 km V 2072 Kimmo Koskela NOKIA 2:13:42
48 M 40 km V 2431 Ilkka Iso-Aho 2:14:12
49 M 40 km V 2493 Antti Paadar VOLVO 2:14:17
50 M 40 km V 2205 Reijo Mustonen PVO-Vesivoima 2:14:20
51 M 40 km V 2422 Mika Kuusinen Futon 2:14:21
52 M 40 km V 2297 Lauri Malm OSTOL 2:14:24
53 M 40 km V 2636 Pekka Kivijärvi 2:14:43
54 M 40 km V 2414 Jarmo Holappa 2:15:24
55 M 40 km V 2225 Antti Männikkö KEV 2:15:39
56 M 40 km V 2101 Ojala Alpo YIT 2:15:43
57 M 40 km V 2162 Ilpo Roivainen 2:15:52
58 M 40 km V 2210 Esko Korhonen Pörhön Autoliike Oy 2:16:38
59 M 40 km V 2281 Petri Pitkänen 2:16:40
60 M 40 km V 2632 Teuvo Aikkila 2:17:50
61 M 40 km V 2378 Teuvo Valtanen Oulunsalon Vasama 2:18:16
62 M 40 km V 2385 Aimo Vallo Stora Enso Oyj 2:18:37
63 M 40 km V 2209 Mikko Ruotsalainen Pörhön Autoliike Oy 2:19:46
64 M 40 km V 2531 Tapio Sikala J.KÄRKKÄINEN OY 2:19:49
65 M 40 km V 2340 Tauno Hanhela Tiivituote Oy 2:20:23
66 M 40 km V 2302 Mauri Karvonen OYS VAPARI 2:20:29
67 M 40 km V 2550 Sakari Lepistö 2:20:40
68 M 40 km V 2532 Lauri Nissilä KOKY 2:21:04
69 M 40 km V 2390 Pasi Somero Stora Enso Oyj 2:21:05
70 M 40 km V 2545 Keijo Karttunen 2:21:30
71 M 40 km V 2152 Niilo Kinnunen OHS 2:21:46
72 M 40 km V 2283 Kari Kervinen 2:21:58
73 M 40 km V 2482 Perttu Elias Kyllönen Oulun evl. srk 2:22:09
74 M 40 km V 2439 Santtu Kuusento KemPy 2:22:16
75 M 40 km V 2157 Pasi Koskela 2:22:29
76 M 40 km V 2022 Toivo Kylmäaho KeMaKi 2:22:32
77 M 40 km V 2132 Jouko Ridell 2:23:01
78 M 40 km V 2291 Petri Keskitalo Ouluninsinöörioppilaat ry 2:23:02
79 M 40 km V 2269 Reijo Palosaari OuTa 2:23:21
80 M 40 km V 2065 Hannu Teeriniemi KEV 2:23:23
81 M 40 km V 2625 Leo Tuohimaa 2:23:25
82 M 40 km V 2004 Jouni Mertala 2:23:34
83 M 40 km V 2389 Jouko Takkinen Stora Enso Oyj 2:23:47
84 M 40 km V 2623 Matti Heikkinen 2:24:09
85 M 40 km V 2010 Teemu Mustonen 2:24:22
86 M 40 km V 2035 Jouko Koivisto 2:24:23
87 M 40 km V 2519 Tapio Manninen 2:26:13
88 M 40 km V 2492 Seppo Salmela 2:26:14
89 M 40 km V 2476 Pertti Ruokangas Vähälä-Yhtiöt 2:26:17
90 M 40 km V 2041 Ari Pilli 2:26:34
91 M 40 km V 2383 Juha Pulkkinen Maalausliike J.Ervasti Oy 2:26:43
92 M 40 km V 2487 Tapani Niskanen Stora Enso Oyj 2:26:51
93 M 40 km V 2521 Aki Räyttä 2:27:05
94 M 40 km V 2044 Matti Turunen 2:27:15
95 M 40 km V 2290 Mikko Tervo Ouluninsinöörioppilaat ry 2:27:22
96 M 40 km V 2486 Jukka Hanhela 2:27:26
97 M 40 km V 2341 Arto Sipola Nokia 2:27:30
98 M 40 km V 2626 Ahti Tuohimaa 2:27:31
99 M 40 km V 2635 Kyösti Penttilä 2:27:39
100 M 40 km V 2397 Matti Kokkila Stora Enso Oyj 2:27:59
101 M 40 km V 2163 Matti Lassila Revonlahti 2:28:00
102 M 40 km V 2204 Juha Lahtela 2:28:27
103 M 40 km V 2392 Tero Vimpari Stora Enso Oyj 2:28:55
104 M 40 km V 2356 Jarmo Rossi Oulun kaupunki/keskusvirasto 2:28:58
105 M 40 km V 2357 Kalevi Hoppula 2:28:58
106 M 40 km V 2408 Eero Juola 2:28:59
107 M 40 km V 2418 Hannu Kulmunki 2:29:17
108 M 40 km V 2558 Seppo Määtsaari 2:29:20
109 M 40 km V 2432 Petri Pesonen Cyclos Kuusamo 2:29:42
110 M 40 km V 2412 Jouko Kuorilehto Elektrometalli 2:30:37
111 M 40 km V 2105 Reijo Leo Tarmo Suonvieri ammattiosasto 210 2:31:06
112 M 40 km V 2464 Eero Koivukangas Lännen Tehtaat Oyj 2:31:17
113 M 40 km V 2376 Harri Luukkonen nokia 2:31:22
114 M 40 km V 2074 Hannu Liedes Barpaarit 2:31:26
115 M 40 km V 2345 Jouni Pietarila Kastelli-Talot Oy 2:31:58
116 M 40 km V 2235 Mauri Isometsä Outokumpu Chrome Oy 2:32:20
117 M 40 km V 2245 Mikko Kemppainen Oulun Puhelin Oyj 2:32:26
118 M 40 km V 2265 Arto Myllylä Kelpo kuljetus 2:32:27
119 M 40 km V 2430 Tarmo Lammi Tuoretalo Oy 2:32:47
120 M 40 km V 2232 Markus Niemelä 2:32:51
121 M 40 km V 2255 Alpo Huhmarniemi 2:32:57
122 M 40 km V 2317 Pasi Korhonen Nokia 2:33:13
123 M 40 km V 2227 Manninen Antti 2:33:17
124 M 40 km V 2141 Mikko Ahonen Oulun lääketieteellinen kilta 2:33:17
125 M 40 km V 2125 Juha Häkkinen 2:33:18
126 M 40 km V 2160 Henri Råman Oulaisten Taru 2:33:22
127 M 40 km V 2268 Tarmo Heinonen 2:33:28
128 M 40 km V 2506 Markku Välitalo 2:33:35
129 M 40 km V 2046 Petri Haapala 2:33:45
130 M 40 km V 2433 Timo Karvonen Kontiotuote 2:33:53
131 M 40 km V 2633 Marko Kanniainen 2:33:54
132 M 40 km V 2254 Pasi Haapakangas Haukiputaan kunta 2:34:13
133 M 40 km V 2539 Kaarlo Möttönen 2:34:18
134 M 40 km V 2398 Seppo Kumpulainen Stora Enso Oyj 2:34:27
135 M 40 km V 2110 Reijo Sihvonen Tuusulan voimaveikot 2:34:48
136 M 40 km V 2013 Juhani Lehtosaari OKAV 2:34:49
137 M 40 km V 2258 Toni Lempinen METALLI 56 2:35:19
138 M 40 km V 2078 Juhani Mahosenaho Metsähallitus 2:36:00
139 M 40 km V 2284 Seppo Hökkä Oktol 2:36:05
140 M 40 km V 2373 Arto Hökkä 2:36:06
141 M 40 km V 2395 Eero Sauvola Stora Enso Oyj 2:36:09
142 M 40 km V 2549 Matti Vaajoensuu 2:36:21
143 M 40 km V 2530 Heino Karjalainen TIELIIKELAITOS 2:36:40
144 M 40 km V 2272 Harri Heikkilä ONMKY 2:36:49
145 M 40 km V 2040 Hannu Haimi 2:36:55
146 M 40 km V 2470 Vesa Tanhua Kastelli-Talot Oy 2:37:09
147 M 40 km V 2039 Matti Kokkoniemi Pohjolan Tilityö Ky 2:37:12
148 M 40 km V 2242 Timo Similä Oulun Puhelin Oyj 2:38:06
149 M 40 km V 2488 Janne Mustonen 2:38:24
150 M 40 km V 2211 Marko Latva-Rasku 2:38:25
151 M 40 km V 2466 Matti Saarela Oulun kaupunki liikuntavirasto 2:38:29
152 M 40 km V 2000 Kari Kinnula LAITASAARENVETO 2:38:30
153 M 40 km V 2463 Raimo Illikainen Lännen tehtaat Oyj 2:38:52
154 M 40 km V 2349 Paavo Uusitalo Puukeskus Oy 2:38:59
155 M 40 km V 2195 Ismo Virtanen 2:39:12
156 M 40 km V 2327 Risto Koistinen Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 2:39:13
157 M 40 km V 2508 Antti Laitinen OTC 2:39:15
158 M 40 km V 2382 Pekka Häli Maalausliike J.Ervasti Oy 2:39:29
159 M 40 km V 2352 Tuomo Mertaniemi 2:39:39
160 M 40 km V 2271 Jaakko Palola 2:39:42
161 M 40 km V 2338 Jukka Aula 2:39:45
162 M 40 km V 2460 Pauli Kuivaniemi Oulun Insinöörit 2:39:53
163 M 40 km V 2449 Timo Holappa Paroc Oy Ab 2:39:54
164 M 40 km V 9466 Jussi Urmala 2:40:00
165 M 40 km V 2184 Markus Vahtola Esju Oy 2:40:02
166 M 40 km V 2095 Tero Ahola 2:40:10
167 M 40 km V 2154 Petri Särkelä Nokia 2:40:25
168 M 40 km V 2477 Antti Lievonen Vähälä-Yhtiöt 2:40:39
169 M 40 km V 2275 Jukka Karjalainen Nokia 2:40:42
170 M 40 km V 2182 Erpo Kiviniemi Esju Oy 2:40:48
171 M 40 km V 2305 Lauri Nuutinen OYS VAPARI 2:40:52
172 M 40 km V 2498 Veli Rajakangas 2:41:26
173 M 40 km V 2155 Mauno Vattukumpu 2:41:32
174 M 40 km V 2496 Arto Turunen 2:41:50
175 M 40 km V 2247 Jouko Uutinen Oulun Puhelin Oyj 2:41:53
176 M 40 km V 2472 Arto Siira Vähälä-Yhtiöt 2:42:19
177 M 40 km V 2501 Pekkala Hannu NCC RAKENNUS OY 2:42:25
178 M 40 km V 2135 Markku Pikkarainen 2:42:26
179 M 40 km V 2174 Heikki Pietilä Embe Systems Oy 2:42:37
180 M 40 km V 2474 Jukka Törmikoski Vähälä-Yhtiöt 2:42:57
181 M 40 km V 2194 Pertti Kemi Oulu 2:42:58
182 M 40 km V 2239 Markku Rimali Länsi-Pohjan Insinöörit 2:43:00
183 M 40 km V 2047 Reijo Parkkola Turun Valpas 2:43:01
184 M 40 km V 2310 Jukka Tahvanainen Nokia 2:43:02
185 M 40 km V 2200 Esko Juola 2:43:03
186 M 40 km V 2097 Marko Mäkikyrö SKJ-yhtiöt Oy 2:43:10
187 M 40 km V 9155 Risto Karlbom 2:43:11
188 M 40 km V 2554 Vilmi Tammi 2:43:13
189 M 40 km V 2435 Hannu Leppälä Kojaltek Oy 2:43:16
190 M 40 km V 2241 Pasi Kilpeläinen RTT OP Oy 2:43:20
191 M 40 km V 2081 Aki Vuoti OHS 2:43:23
192 M 40 km V 2079 Jussi Vuoti OHS 2:43:24
193 M 40 km V 2252 Jouni Keskitalo 2:43:27
194 M 40 km V 2054 Pentti Vornanen Sonkajärven Pahka 2:44:04
195 M 40 km V 2517 Raimo Juhani Hätälä 2:44:07
196 M 40 km V 2346 Voitto Kauppinen Rautaruukki Oyj 2:44:08
197 M 40 km V 2215 Janne Autto 2:44:09
198 M 40 km V 2156 Jukka Pehkonen Topi-Kalustaja Oy 2:44:12
199 M 40 km V 2362 Risto Pohjola 2:44:35
200 M 40 km V 2692 Ilkka Palsola Kemira Oyj 2:44:42
201 M 40 km V 2256 Mika Moisanen Nokia 2:44:43
202 M 40 km V 2304 Uolevi Pitkänen OYS VAPARI 2:44:49
203 M 40 km V 2370 Paavo Pohjola 2:44:59
204 M 40 km V 2462 Vesa-Matti Laukkanen Outokumpu Chrome Oy 2:45:56
205 M 40 km V 2218 Vesa Malm 2:46:01
206 M 40 km V 2335 Jouni Kinnunen Nokia 2:46:03
207 M 40 km V 2319 Markus Lippo 2:46:07
208 M 40 km V 2236 Kari Tikkanen Outokumpu Chrome Oy 2:46:10
209 M 40 km V 2145 Mikko Kellokumpu Oulun lääketieteellinen kilta 2:46:17
210 M 40 km V 2251 Teuvo Lahti Eltel Networks Oy 2:46:22
211 M 40 km V 2617 Markku Ruokanen 2:46:25
212 M 40 km V 2173 Pekka Eeronheimo Embe Systems Oy 2:46:27
213 M 40 km V 2628 Yarko Räisänen 2:46:43
214 M 40 km V 2120 Pauli Kaasinen EB 2:46:51
215 M 40 km V 2503 Jan-Anders Wik 2:47:02
216 M 40 km V 2374 Esko Kurttila Nokia 2:47:12
217 M 40 km V 2248 Kauko Vahera Oulun Puhelin Oyj 2:47:24
218 M 40 km V 2480 Kari Perttunen Vähälä-Yhtiöt 2:47:36
219 M 40 km V 2228 Alpo Merilä Suomenmaan Kustannus Oy 2:47:45
220 M 40 km V 2322 Erkki Veteläinen 2:47:50
221 M 40 km V 2441 Tapani Niskanen Arkkitehtisuunnittelu Niskanen 2:47:51
222 M 40 km V 2077 Saariniemi Pekka 2:47:55
223 M 40 km V 2366 Ari Lämsä YIT Kiinteistötekniikka Oy 2:48:08
224 M 40 km V 2365 Kimmo Kallio YIT Kiinteistötekniikka Oy 2:48:15
225 M 40 km V 2202 Pekka Pöytäkangas Filtronic LK 2:48:31
226 M 40 km V 2691 Toni Kinnunen Kemira Oyj 2:48:32
227 M 40 km V 2032 Peter Neubauer Oulun Yliopisto 2:48:33
228 M 40 km V 2009 Pentti Alavesa 2:49:16
229 M 40 km V 2274 Erkki Valkonen OKTOL 2:49:19
230 M 40 km V 2260 Hökkä Jarmo Nokia 2:49:23
231 M 40 km V 2360 Ilkka Pesonen Nokia 2:49:49
232 M 40 km V 2420 Sakari Vikamaa Nokia 2:49:49
233 M 40 km V 2394 Hannu Kesti Stora Enso Oyj 2:49:51
234 M 40 km V 2393 Jouko Nikupeteri Stora Enso Oyj 2:49:52
235 M 40 km V 2166 Eino Ämmänpää Vapo Oy 2:50:41
236 M 40 km V 2527 Markku Tolonen 2:50:46
237 M 40 km V 2347 Jari Råman 2:50:49
238 M 40 km V 2107 Kimmo Malm 2:51:11
239 M 40 km V 2536 Hannu Pikkuaho OSEA 2:51:12
240 M 40 km V 2060 Alpo Mikkonen OYS Vaparit 2:51:22
241 M 40 km V 2489 Ville Heikkinen Roschier Holmberg aSIANAJOTOIMISTO 2:51:35
242 M 40 km V 2198 Kalevi Kemppainen 2:51:43
243 M 40 km V 2535 Tommi Körkkö 2:51:45
244 M 40 km V 2208 Pauli Tiikkaja Pörhön Autoliike Oy 2:52:28
245 M 40 km V 2624 Mikko Niskanen Tiivituote Oy 2:52:31
246 M 40 km V 2513 Timo Kallio 2:52:33
247 M 40 km V 2036 Tuomo Kallio YK 2:52:33
248 M 40 km V 2299 Antti Kauppila 2:53:00
249 M 40 km V 2512 Hannu Käkelä 2:53:15
250 M 40 km V 2221 Pertti Puolakanaho Polar Electro Oy 2:53:25
251 M 40 km V 2375 Juha Teirilä Nokia 2:53:55
252 M 40 km V 2505 Erkki Myllymäki 2:53:57
253 M 40 km V 2052 Jari Kangasharju Incap Furniture Oy 2:54:24
254 M 40 km V 2528 Erkki Wikoski NIVALA 2:54:36
255 M 40 km V 2615 Juhani Pääkkö KALEVA 2:54:56
256 M 40 km V 2219 Mika Hautanen Polar Electro Oy 2:55:08
257 M 40 km V 2321 Paavo Mustonen 2:55:16
258 M 40 km V 2223 Juha Korhonen 2:55:34
259 M 40 km V 2469 Hannu Alavuotunki Poliisilaitos 2:56:03
260 M 40 km V 2344 Vesa Sarajärvi Kastelli-Talot Oy 2:56:15
261 M 40 km V 2538 Pekka Ollila 2:56:17
262 M 40 km V 2491 Seppo Tuomi 2:56:20
263 M 40 km V 2164 Jouko Jämsä KKM/ONMKY 2:56:22
264 M 40 km V 2404 Markku Haapamäki Nokia 2:56:44
265 M 40 km V 2458 Arto Tyni abb oy 2:57:21
266 M 40 km V 2142 Juhani Junttila Oulun lääketieteellinen kilta 2:57:25
267 M 40 km V 2033 Max Neubauer Oulun Uimarit -73 2:57:30
268 M 40 km V 2504 Ingvald Wik IK FALKEN 2:57:59
269 M 40 km V 2407 Kimmo Ranta Nokia 2:58:00
270 M 40 km V 2468 Matti Pohjosenperä Poliisilaitos 2:58:02
271 M 40 km V 2381 Jari Haverinen Nokia 2:58:05
272 M 40 km V 2426 Jari Itkonen 2:58:06
273 M 40 km V 2005 Juha Määttä OKAV / Oulu 2:58:27
274 M 40 km V 2364 Raino Valtanen Nokia 2:58:34
275 M 40 km V 2007 Tenho Isola Siilin Latu 2:58:38
276 M 40 km V 2146 Pekka Kejo Oulun lääketieteellinen kilta 2:58:39
277 M 40 km V 2301 Matti Vainiokangas OYS/Vaparila 2:59:21
278 M 40 km V 2552 Timo Luukkonen 2:59:21
279 M 40 km V 2213 Antti Ukonmaanaho INSINÖÖRITOIMISTO RANTAKOKKO & CO OY 2:59:32
280 M 40 km V 2330 Jukka Eilola K&C-melontaseura 2:59:33
281 M 40 km V 2133 Toni Honkanen Nokia 2:59:35
282 M 40 km V 2298 Jyrki Suorsa 2:59:39
283 M 40 km V 2561 Harri Karjula 2:59:43
284 M 40 km V 2363 Antti Kurkela Beltton Oy 2:59:54
285 M 40 km V 2151 Timo Koivujärvi Juhani Koivujärvi Ky 3:00:00
286 M 40 km V 2051 Toivo Saikkonen Faxer Leipomot 3:00:54
287 M 40 km V 2029 Kauko Haapakangas 3:01:23
288 M 40 km V 2042 Matti Haapakangas 3:01:27
289 M 40 km V 2019 Tauno Haapakangas Rantala Sport 3:01:27
290 M 40 km V 2257 Antti Haapakangas Nokia 3:01:28
291 M 40 km V 2197 Jari Depner Nokia/NET 3:01:30
292 M 40 km V 2342 Jari Nurkkala Kastelli-Talot Oy 3:01:43
293 M 40 km V 2438 Jani Mallila 3:01:49
294 M 40 km V 2280 Raimo Karvonen Filtronic LK Oy 3:02:09
295 M 40 km V 2264 Jyrki Autto 3:02:21
296 M 40 km V 2402 Markus Turtinen Nokia 3:02:29
297 M 40 km V 2130 Sakari Jaara Vapo Oy 3:02:34
298 M 40 km V 2186 Ali Heiskanen Oulun Insinöörit ry 3:02:59
299 M 40 km V 2059 Antti Ojala 3:03:01
300 M 40 km V 2222 Ari Luhtaniemi Polar Electro Oy 3:03:05
301 M 40 km V 2240 Esko Tahkola Metso Automation oy 3:03:12
302 M 40 km V 2516 Juha Perälä 3:03:17
303 M 40 km V 2294 Tuomas Häggman Ouluninsinöörioppilaat ry 3:03:34
304 M 40 km V 2031 Juha Hurme 3:03:42
305 M 40 km V 2292 Jari Taskila Ouluninsinöörioppilaat ry 3:03:45
306 M 40 km V 2510 Jorma Kytökangas 3:03:46
307 M 40 km V 2555 Olli Heinonen 3:03:49
308 M 40 km V 2343 Jukka Vaaramo Kastelli-Talot Oy 3:03:50
309 M 40 km V 2140 Veli Lämsä Mattopesula Pese-itte 3:03:53
310 M 40 km V 2497 Pekka Pikkujämsä 3:04:01
311 M 40 km V 2410 Timo K Heikkinen Nokia 3:04:23
312 M 40 km V 2234 Olavi Tenno Outokumpu Chrome Oy 3:04:26
313 M 40 km V 2326 Matti Komulainen Koskilinjat Oy 3:04:40
314 M 40 km V 2323 Ilmari Hyvärinen 3:04:42
315 M 40 km V 2367 Ismo Hyvärinen YIT Kiinteistötekniikka Oy 3:04:44
316 M 40 km V 2637 Olli Heinonen 3:05:15
317 M 40 km V 2099 Johnny Lillkåla 3:06:00
318 M 40 km V 2495 Pekka Pitkänen Elektrobit 3:06:25
319 M 40 km V 2203 Iikka Tolonen 3:06:36
320 M 40 km V 2511 Juhani Myllyoja Suomenmaa Oy 3:06:38
321 M 40 km V 2634 Kari Alatarvas 3:06:39
322 M 40 km V 2295 Mikko Torvela Ouluninsinöörioppilaat ry 3:07:01
323 M 40 km V 2355 Matti Pennanen Oulun kaupunki/keskusvirasto 3:07:23
324 M 40 km V 2243 Jari P. Tuovinen Oulun Puhelin Oyj 3:07:24
325 M 40 km V 2289 Sami Pirnes Ouluninsinöörioppilaat ry 3:07:37
326 M 40 km V 2522 Jari Utunen STORA ENSO 3:08:30
327 M 40 km V 2553 Toivo Arvola 3:08:31
328 M 40 km V 2560 Juha Jutila 3:09:36
329 M 40 km V 2080 Sami Vuoti OHS 3:09:48
330 M 40 km V 2563 Pekka Tirri 3:09:49
331 M 40 km V 2339 Pekka Nevalainen kiiminginkunta 3:09:55
332 M 40 km V 2483 Timo Heikkinen 3:11:05
333 M 40 km V 2333 Pasi Virta SodVU 3:11:07
334 M 40 km V 2307 Pasi Leipälä Nokia 3:11:29
335 M 40 km V 2453 Kimmo Karppinen Palloseura Kajaanista 3:12:28
336 M 40 km V 2436 Jaakko Mallila 3:12:41
337 M 40 km V 2484 Jari Haapaniemi 3:12:45
338 M 40 km V 2619 Jarmo Meriläinen 3:12:59
339 M 40 km V 2179 Pekka Korvela 3:13:26
340 M 40 km V 2192 Pentti Järvinen Pyhäjärvi 3:13:31
341 M 40 km V 2165 Panu-Petteri Kujala 3:14:08
342 M 40 km V 2523 Antti Mikkonen 3:14:11
343 M 40 km V 2158 Jukka Korvela 3:14:37
344 M 40 km V 2500 Kari Mustaparta LTR 3:14:53
345 M 40 km V 2075 Kauko Kallio Oamk tekniikan yksikkö 3:15:02
346 M 40 km V 2048 Seppo Järvinen Scc Viatek Oy 3:15:12
347 M 40 km V 2050 Jari Nauska Scc Viatek Oy 3:15:18
348 M 40 km V 2178 Eero Niskala 3:15:33
349 M 40 km V 2631 Jouko Välimaa 3:15:34
350 M 40 km V 2417 Janne Itkonen Nokia 3:15:39
351 M 40 km V 2544 Ilkka Hannula 3:15:55
352 M 40 km V 2093 Jarmo Anias Oulun säiliökuljetus Oy 3:15:57
353 M 40 km V 2450 Timo Järvenpää Paroc Oy Ab 3:16:06
354 M 40 km V 2106 Kari Uutela Tiehallinto 3:16:49
355 M 40 km V 2238 Petri Hannila Länsi-Pohjan Insinöörit 3:17:07
356 M 40 km V 2148 Jussi Manninen Oulun lääketieteellinen kilta 3:17:36
357 M 40 km V 2149 Mikko Kosonen Oulun lääketieteellinen kilta 3:17:37
358 M 40 km V 2621 Joonas Koskela 3:17:43
359 M 40 km V 2150 Jarmo Koivujärvi Juhani Koivujärvi Ky 3:17:48
360 M 40 km V 2089 Keijo Haapalainen Oulun säiliökuljetus Oy 3:17:49
361 M 40 km V 2620 Veijo Koskela PMPAE 3:17:58
362 M 40 km V 2403 Kaj Norrbacka 3:18:06
363 M 40 km V 2167 Veikko Hernetkoski Embe Systems Oy 3:18:09
364 M 40 km V 2175 Jyrki Ylätalo aspocomp 3:18:50
365 M 40 km V 2467 Valjus Sampo 3:19:04
366 M 40 km V 2262 Kalevi Liedes 3:19:06
367 M 40 km V 2083 Hannu Saari 3:19:13
368 M 40 km V 2049 Jani Karjalainen Scc Viatek Oy 3:19:52
369 M 40 km V 2055 Mikko Kiviluoma OJK 3:20:30
370 M 40 km V 2056 Kai Kiviluoma Oulun Lippo juniorit 3:20:31
371 M 40 km V 2038 Pekka Satomaa 3:20:34
372 M 40 km V 2409 Arto Schroderus Nokia 3:20:39
373 M 40 km V 2350 Ari Ahola Nokia 3:20:43
374 M 40 km V 2337 Matti Törmä Nokia 3:20:45
375 M 40 km V 2445 Heikki Meriläinen 3:20:55
376 M 40 km V 2229 Vesa Ruonala 3:20:58
377 M 40 km V 2226 Esko Laru 3:21:00
378 M 40 km V 2270 Aimo Rahko kela 3:21:24
379 M 40 km V 2287 Jarkko Korvela Ouluninsinöörioppilaat ry 3:21:51
380 M 40 km V 2090 Seppo Siekkinen Oulun säiliökuljetus Oy 3:22:04
381 M 40 km V 2073 Juha Repo 3:23:11
382 M 40 km V 2479 Timo Koski Vähälä-Yhtiöt 3:23:11
383 M 40 km V 2296 Kari Komulainen 3:23:45
384 M 40 km V 2300 Petri Tähtinen Vapo Oy 3:25:31
385 M 40 km V 2139 Markku Savela 3:26:28
386 M 40 km V 2282 Juhani Rönkkö 3:26:40
387 M 40 km V 2183 Lauri Hynynen Esju Oy 3:27:20
388 M 40 km V 2425 Marko Kortet 3:28:40
389 M 40 km V 2465 Petri Kinnunen 3:28:40
390 M 40 km V 2423 Jan Mäkelä 3:28:45
391 M 40 km V 2069 Markku Vaahtera 3:28:45
392 M 40 km V 2104 Jari Eerikkilä oulun energia 3:28:47
393 M 40 km V 2368 Pertti Malkki 3:28:48
394 M 40 km V 2518 Seppo Hannula 3:28:50
395 M 40 km V 2507 Jorma Oikarinen 3:28:58
396 M 40 km V 2380 Andreas Ostrowicki Eka Polymer Latex Oy 3:29:01
397 M 40 km V 2533 Christian Ståhlberg 3:29:18
398 M 40 km V 2188 Samu Sarivaara MyOrigo 3:30:17
399 M 40 km V 2161 Mauno Kiviniemi 3:30:20
400 M 40 km V 2424 Tero Sipilä 3:30:29
401 M 40 km V 2263 Ari Huilaja Nokia 3:30:48
402 M 40 km V 2520 Juha Ala-Mursula NOKIA 3:31:49
403 M 40 km V 2329 Janne Pohjola 3:32:11
404 M 40 km V 2391 Risto Karjalainen Stora Enso Oyj 3:32:50
405 M 40 km V 2334 Ian Walker 3:34:08
406 M 40 km V 2311 Olavi Kolehmainen Pohjolan Tilityö Ky 3:35:39
407 M 40 km V 2025 Petri Sormunen Automaster Oy 3:36:33
408 M 40 km V 2027 Marko Kauppila Automaster Oy 3:36:42
409 M 40 km V 2515 Jere Hintikka 3:37:21
410 M 40 km V 2529 Seppo Saloranta KELOPOJAT 3:37:28
411 M 40 km V 2279 Jouni Härmä 3:37:49
412 M 40 km V 2026 Jussi Mäki Automaster Oy 3:38:00
413 M 40 km V 2358 Heikki Tikkala 3:38:16
414 M 40 km V 2021 Kimmo Käkelä 3:39:26
415 M 40 km V 2443 Esa Vehkaoja Draka NK Cables 3:39:30
416 M 40 km V 2108 Aarne Saksio 3:39:53
417 M 40 km V 2318 Mauno Saksio 3:39:54
418 M 40 km V 2237 Kalevi Kukkula Länsi-Pohjan Insinöörit 3:40:00
419 M 40 km V 2092 Tuomo Ahola Oulun säiliökuljetus Oy 3:40:00
420 M 40 km V 2220 Jari Moilanen Polar Electro Oy 3:40:48
421 M 40 km V 2514 Erkki Hintikka Palokan Urheilijat 3:41:43
422 M 40 km V 2114 Tomi Mäki Työmaa 3:41:54
423 M 40 km V 2276 Aki Hannula 3:42:31
424 M 40 km V 2413 Sakari Kiviniemi Puukeskus 3:43:00
425 M 40 km V 2138 Ensio Pöyhönen Sotaveteraanit 3:43:55
426 M 40 km V 2206 Pekka Haikala 3:44:01
427 M 40 km V 2509 Kari Paakkonen 3:44:10
428 M 40 km V 2191 Erkki Mäkelä OMP-Konepaja Oy 3:44:45
429 M 40 km V 2266 Juha Iiskola Stockman AB 3:44:59
430 M 40 km V 2316 Seppo Savolainen 3:45:02
431 M 40 km V 2144 Antti Kaivorinne Oulun lääketieteellinen kilta 3:49:40
432 M 40 km V 2502 Mikko Kerttula Cybelius software 3:49:47
433 M 40 km V 2100 Raimo Moilanen YIT 3:50:16
434 M 40 km V 2193 Markku Muotka Oulun Insinöörit 3:52:16
435 M 40 km V 2117 Seppo Alasalmi OAMK, Tekniikan yksikkö 3:53:47
436 M 40 km V 2068 Lauri Nurmela Proejktikonsultit Oy 3:54:44
437 M 40 km V 2062 Arto Kivimäki Projektikonsultit Oy 3:54:45
438 M 40 km V 2126 Rauno Oilinki Optiroc Oy Ab 3:55:22
439 M 40 km V 2328 Mikko Jussila Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 4:00:05
440 M 40 km V 2103 Olavi Nätti Tieliikelaitos 4:00:38
441 M 40 km V 2098 Esko Kierikki 4:00:53
442 M 40 km V 2177 Petri Kela 4:02:37
443 M 40 km V 2196 Mika Huotari 4:02:38
444 M 40 km V 2440 Markku Lahti 4:02:41
445 M 40 km V 2118 Rauno Harju JOT 4:03:06
446 M 40 km V 2187 Mikael Komu MyOrigo 4:03:48
447 M 40 km V 2096 Erik Indola 4:05:18
448 M 40 km V 2115 Jorma Ohtonen 4:05:41
449 M 40 km V 2286 Aki Kuula Ouluninsinöörioppilaat ry 4:08:30
450 M 40 km V 2136 Reijo Pekkala 4:09:20
451 M 40 km V 2112 Jukka Kärki 4:10:48
452 M 40 km V 2028 Jari Nivala Automaster Oy 4:12:32
453 M 40 km V 2053 Jukka Nevala Automaster Oy 4:12:32
454 M 40 km V 2111 Sami Koivukangas 4:14:01
455 M 40 km V 2386 Martti Reinikka Stora Enso Oyj 4:15:43
456 M 40 km V 2499 Matti Koistinen Kaleva Kustannus Oy 4:19:49
457 M 40 km V 2285 Tuomas Manninen Ouluninsinöörioppilaat ry 4:20:51
458 M 40 km V 2189 Martti Kuorilehto OMP-Konepaja Oy 4:22:37
459 M 40 km V 2063 Olavi Kaita 4:23:34
460 M 40 km V 2201 Hannu Mettovaara 4:25:07
461 M 40 km V 2627 Olli Kurkela 4:29:06
462 M 40 km V 2171 Jani Arhipoff Embe Systems Oy 4:33:32
463 M 40 km V 2313 Ari Kemi 4:44:11
464 M 40 km V 2116 Jorma Saloranta OP/Oulun golf 4:44:56
465 M 40 km V 2372 Asko Veteläinen Nokia 4:47:26
466 M 40 km V 2119 Mauri Impiö EB 4:52:07
467 M 40 km V 2525 Craig Thompson 5:04:21
468 M 40 km V 2526 Matthew Connor AUSTRALIA 5:04:21
469 M 40 km V 2348 Heikki Porkka 5:17:33
470 M 40 km V 2170 Mika Joukainen Embe Systems Oy 5:22:06
471 M 40 km V 2169 Veli-Pekka Kurtelius Embe Systems Oy 5:22:06
472 M 40 km V 2122 Antti Pekkala EB 5:59:03
473 M 40 km V 2461 Pekka Mäkelä Outokumpu Stainless Oy 6:14:01
1 M 70 km P 4179 Jukka Pekkala HaU 3:04:51
2 M 70 km P 4242 Hannu Paaso Alatornion Pirkat 3:04:53
3 M 70 km P 4118 Jari Puolakka OHS 3:05:32
4 M 70 km P 4202 Teemu Virtanen Valkeakosken Haka 3:06:33
5 M 70 km P 4260 Jani Oravamäki OHS 3:08:24
6 M 70 km P 4033 Heikki Karjaluoto Tampereen Pyrintö 3:13:49
7 M 70 km P 4192 Pasi Heinonen Keuruun Kisailijat 3:19:03
8 M 70 km P 4060 Jarkko Kauppinen Iisalmen Visa 3:19:05
9 M 70 km P 4180 Markus Hesse 3:20:39
10 M 70 km P 4032 Reijo Juntunen Iin Hiihtoseura 3:23:36
11 M 70 km P 4151 Heikki Ojantakanen OLSHE 3:26:13
12 M 70 km P 4240 Marko Määttä 3:26:14
13 M 70 km P 4266 Arto Hamari 3:27:21
14 M 70 km P 4079 Sebastian Dahlbacka Oulun lääketieteellinen kilta 3:27:25
15 M 70 km P 4269 Sakari Ukonmaanaho OULAN SATAMA 3:27:59
16 M 70 km P 4223 Kari Lilleberg Stora Enso Oyj 3:31:06
17 M 70 km P 4252 Tuomo Lappalainen OE 3:31:08
18 M 70 km P 4247 Teuvo Pekkola OEK 3:32:44
19 M 70 km P 4124 Niskanen Veli-Matti HauVe 3:33:51
20 M 70 km P 4256 Martin Meyer 3:34:19
21 M 70 km P 4142 Jorma Paasovaara Oulunsalon Taisto 3:34:54
22 M 70 km P 4154 Pekka Kukkula 3:35:35
23 M 70 km P 4210 Reino Loukusa Posion Pyrintö 3:36:38
24 M 70 km P 4188 Timo Pasila Iitin Pyrintö 3:37:57
25 M 70 km P 4276 Matti Uusivirta NIVALA 3:40:00
26 M 70 km P 4116 Hannu Kinnunen Polar Electro Oy 3:43:22
27 M 70 km P 4066 Pekka Hasti Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 3:43:24
28 M 70 km P 4265 Paavo Saarenpää Ykspihlajan Reima 3:44:00
29 M 70 km P 4187 Hans Råback Vaasan hiihtäjät 3:48:04
30 M 70 km P 4150 Hautala Mauri HÄJYT 3:48:16
31 M 70 km P 4277 Kari Kuoppamaa FORTUM 3:49:13
32 M 70 km P 4120 Kari Korva AIKOLON OY 3:50:13
33 M 70 km P 4258 Ari Järvenpää IIN URHEILIJAT 3:50:23
34 M 70 km P 4249 Markku Ukkola HaHe 3:51:37
35 M 70 km P 4038 Aimo Tuuri Siuron Tusku 3:52:32
36 M 70 km P 4162 Markku Nikula Inarin Yritys 3:53:03
37 M 70 km P 4245 Ari Holappa 3:54:16
38 M 70 km P 4141 Jouni Siika-Aho JÄMSÄ 3:55:25
39 M 70 km P 4264 Kallio-Kokko Kari ARE OY 3:56:01
40 M 70 km P 4140 Helge Voutilainen 3:56:39
41 M 70 km P 4230 Veikko Haarala Kempele 3:56:39
42 M 70 km P 4047 Jorma Puurunen 3:57:00
43 M 70 km P 4174 Pentti Runtti ABB OY 3:58:13
44 M 70 km P 4200 Jouni Simola Konecranes Service 4:04:54
45 M 70 km P 4170 Simo Pöllänen Ouluninsinöörioppilaat ry 4:05:45
46 M 70 km P 4068 Kalevi Pelo Nivalan Urheilijat 4:06:26
47 M 70 km P 4091 Tapio Honkanen Oulun Sisustajat 4:07:11
48 M 70 km P 4024 Kari Paukkeri 4:08:07
49 M 70 km P 4301 Juha Vihavainen PMPAE 4:09:00
50 M 70 km P 4069 Leo Lansbergen 4:09:11
51 M 70 km P 4222 Mika Särkelä 4:10:24
52 M 70 km P 4004 Matti Tarkiainen 4:13:25
53 M 70 km P 4169 Olavi Himanka Kalajoen Junkkarit 4:13:44
54 M 70 km P 4065 Matti Gronoff Kalajoen Junkkarit 4:13:45
55 M 70 km P 4100 Tuomas Ronkainen KoskRi 4:13:47
56 M 70 km P 4158 Heikki Paukkeri Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 4:13:49
57 M 70 km P 4216 Esko Vuokila 4:14:06
58 M 70 km P 4229 Erkki Koivukangas Kälviän Tarmo 4:15:08
59 M 70 km P 4076 Ulrich Bergmann 4:18:04
60 M 70 km P 4243 Jukka Himanka 4:18:54
61 M 70 km P 4161 Ilpo Räisänen Nokia 4:20:19
62 M 70 km P 4201 Kimmo Jormalainen Lestijärven Kiisto 4:21:06
63 M 70 km P 4039 Kari Korhonen 4:21:30
64 M 70 km P 4168 Toni Joensuu 4:21:55
65 M 70 km P 4261 Matti Tauriainen 4:22:33
66 M 70 km P 4227 Hyvönen Panu Sysart Oy 4:23:31
67 M 70 km P 4183 Pekka Hynninen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 4:24:04
68 M 70 km P 4275 Toivo Hautamäki Nivalan Urheilijat 4:24:59
69 M 70 km P 4107 Jouko Lyytikäinen PKC Group Oyj 4:25:13
70 M 70 km P 4062 Tapio Penttilä TOPI-KALUSTAJA OY 4:25:33
71 M 70 km P 4034 Matti Nummi ELTEL Networks P 4:26:02
72 M 70 km P 4231 Mikael Tervakanto Oulun energia 4:27:25
73 M 70 km P 4280 Markus Oksanen 4:28:19
74 M 70 km P 4006 Alpo Parviainen 4:29:05
75 M 70 km P 4092 Lauri Lukkari 4:29:14
76 M 70 km P 4217 Paavo Belt 4:29:42
77 M 70 km P 4246 Janne Isometsä 4:30:45
78 M 70 km P 4127 Markku Palokangas Länsi-Pohjan Insinöörit 4:30:46
79 M 70 km P 4257 Raimo Leinonen 4:30:57
80 M 70 km P 4027 Jörg Neudel 4:31:48
81 M 70 km P 4133 Tapio Kankkunen Tiivituote Oy 4:32:28
82 M 70 km P 4191 Mauri Puolakanaho Oulun Taksiautoilijat ry 4:33:42
83 M 70 km P 4087 Timo Ollila Tilitoimisto K. Ollila Oy 4:33:59
84 M 70 km P 4056 Jorma Määttä Oy Närko Ab 4:34:02
85 M 70 km P 4241 Krister Nordberg 4:34:02
86 M 70 km P 4254 Juhani Perttunen OHS 4:34:29
87 M 70 km P 4018 Hannu Harmaala 4:35:31
88 M 70 km P 4173 Huusko Markku Polartek Oy Oulu 4:35:32
89 M 70 km P 4278 Vesa Kaarlela 4:35:32
90 M 70 km P 4267 Jari Ylänne 4:36:48
91 M 70 km P 4190 Jyrki Leskelä Nokia 4:37:07
92 M 70 km P 4263 Jari Nissinen 4:37:28
93 M 70 km P 4014 Juha Hourula Incap Oyj 4:39:31
94 M 70 km P 4017 Ari Moilanen Höyhtyän Kotipizza 4:39:45
95 M 70 km P 4207 Markku Oikarinen 4:40:24
96 M 70 km P 4153 Eino Lammi - 4:42:25
97 M 70 km P 4139 Mikko Harju Oulun seudun MHY 4:44:23
98 M 70 km P 4075 Viljo Jaakko Lehmusketo Raahe 4:45:17
99 M 70 km P 4228 Janne Vatjus-Anttila 4:46:07
100 M 70 km P 4023 Mauno Mikkilä Nivalan Urheilijat 4:48:55
101 M 70 km P 4136 Veijo Simonen PKC Group oyj 4:50:06
102 M 70 km P 4233 Eero Lantto Telisonera 4:50:53
103 M 70 km P 4130 Juhani Roivainen Oulun Puhelin Oyj 4:51:09
104 M 70 km P 4204 Matti Mäkelä LUJA 4:51:36
105 M 70 km P 4011 Reijo Rönnqvist OKAV/Oulu 4:52:14
106 M 70 km P 4152 Sami Pyhäjärvi oulun seudun melojat 4:52:53
107 M 70 km P 4098 Mark Middleton Skotlanti 4:55:04
108 M 70 km P 4080 Ari Ollila 4:55:20
109 M 70 km P 4259 Esko Tuohimaa 4:55:41
110 M 70 km P 4061 Markku Sepäntalo Stockmann 4:56:49
111 M 70 km P 4135 Juha Saarinen Haukiputaan kunta 4:56:50
112 M 70 km P 4219 Timo Jokinen Poliisilaitos 4:57:30
113 M 70 km P 4049 Aarne Kehänen Metsähallitus 4:57:59
114 M 70 km P 4145 Leif Sköld Stockmann 4:58:35
115 M 70 km P 4268 Reijo Vilppola 4:59:24
116 M 70 km P 4003 Seppo Hölttä 4:59:58
117 M 70 km P 4054 Paavo Takalahti Oulun insinöörit 5:01:18
118 M 70 km P 4148 Matti Lempinen 5:01:38
119 M 70 km P 4055 Timo Mämmi Kälviän Tarmo 5:04:56
120 M 70 km P 4085 Erkki Huhtakangas 5:05:03
121 M 70 km P 4203 Jukka Sipilä HU-46 5:05:54
122 M 70 km P 4063 Ilpo Kojola EB 5:06:03
123 M 70 km P 4105 Pentti Hukkanen Oulun Invaliidien yhdistys 5:06:55
124 M 70 km P 4272 Kari Vuori 5:07:44
125 M 70 km P 4077 Tapani Ukonmaanaho 5:09:59
126 M 70 km P 4199 Janne Paakkola 5:10:04
127 M 70 km P 4189 Jukka Leskelä Siltanylund 5:10:19
128 M 70 km P 4117 Harri Määttä Polar Electro Oy 5:11:01
129 M 70 km P 4110 Jaakko Sutela 5:11:08
130 M 70 km P 4082 Vesa Verronen Lepardit 5:11:22
131 M 70 km P 4095 Edvin Hepokangas Kemira Oyj 5:11:37
132 M 70 km P 4121 Matti Rytkönen tmi matti rytkönen 5:11:53
133 M 70 km P 4129 Arto Toikka Oulun Puhelin Oyj 5:11:58
134 M 70 km P 4131 Jarmo Savilaakso Oulun Puhelin Oyj 5:11:59
135 M 70 km P 4008 Jarmo Haikola 5:12:00
136 M 70 km P 4012 Jarmo Malila 5:12:02
137 M 70 km P 4042 Kimmo Lukkari 5:12:08
138 M 70 km P 4122 Vesa Nurmi harjavalta 5:12:35
139 M 70 km P 4177 Jussi Fors Kalajoen Lattia ja Sisustus Oy 5:12:37
140 M 70 km P 4084 Juha Karttunen Kajaanin latu 5:13:25
141 M 70 km P 4143 Veikko Kanto Sonell Oy 5:13:47
142 M 70 km P 4109 Aarne Ulander Ynni 5:14:16
143 M 70 km P 4181 Heikki Hyvärinen Stora Enso Oyj 5:14:17
144 M 70 km P 4045 Eero Tervaskanto Oulun Insinöörit 5:14:36
145 M 70 km P 4126 Tommi Nyman 5:14:43
146 M 70 km P 4030 Kim Lieska Oulu 5:14:51
147 M 70 km P 4195 Esko Kallio OUHU 5:15:56
148 M 70 km P 4250 Sakari Särkelä Lapin Veikot 5:16:05
149 M 70 km P 4255 Osmo Väihkönen J.P.N.Y 5:17:56
150 M 70 km P 4037 Paavo Kotiranta Siuron Tusku 5:18:01
151 M 70 km P 4274 Mauri Nurmenniemi YIT 5:18:10
152 M 70 km P 4083 Matti Palosaari YIT Industria 5:18:11
153 M 70 km P 4089 Reijo Mattila 5:18:26
154 M 70 km P 4097 Jaakko Korpela Kemira Oyj 5:19:08
155 M 70 km P 4043 Jukka Tikkanen 5:19:22
156 M 70 km P 4096 Martti Hanhela Kemira Oyj 5:20:16
157 M 70 km P 4059 Lauri Pyy 5:21:14
158 M 70 km P 4186 Janne Perälä Nokia 5:22:20
159 M 70 km P 4175 Pentti Jokinen Loimaan Latu 5:23:19
160 M 70 km P 4251 Markku Manninen AMS Oy 5:24:04
161 M 70 km P 4093 Antti Pasanen 5:24:14
162 M 70 km P 4273 Heino Kolehmainen Lahela 5:24:17
163 M 70 km P 4123 Kari Kivelä 5:24:18
164 M 70 km P 4134 Pekka Paananen 5:24:19
165 M 70 km P 4221 Partanen Reijo 5:25:24
166 M 70 km P 4146 Veikko Keränen Atria Oyj 5:27:22
167 M 70 km P 4028 Mikko Jussila Paavolan Kisa 5:27:25
168 M 70 km P 4225 Tuomas Mikkonen 5:30:21
169 M 70 km P 4086 Pertti Tapio 5:30:51
170 M 70 km P 4279 Raino Nivala 5:31:32
171 M 70 km P 4209 Pietari Karhumaa 5:31:36
172 M 70 km P 4053 Aimo Hiltunen SKJ-yhtiöt Oy 5:31:38
173 M 70 km P 4244 Oiva Kurttila OS.210 5:31:52
174 M 70 km P 4019 Esko Vakkilainen Oulun yliopisto 5:33:41
175 M 70 km P 4074 Kenneth Söderlund Korpklubben NJA 5:33:51
176 M 70 km P 4044 Jukka Pohjola 5:34:11
177 M 70 km P 4159 Ville Hallikainen Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 5:36:07
178 M 70 km P 4106 Jorma Jokelainen Oulun Katutuotanto 5:36:25
179 M 70 km P 4220 Ari Kiljander Otis Oy 5:36:26
180 M 70 km P 4064 Pentti Rautio EB 5:36:28
181 M 70 km P 4232 Eino Perttu 5:36:33
182 M 70 km P 4160 Janne Lähetkangas Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 5:36:34
183 M 70 km P 4052 Paavo Puhakka METALLI 56 5:36:57
184 M 70 km P 4013 Kalevi Lehtonen LänRa 5:37:59
185 M 70 km P 4237 Raimo Suominen STORA ENSO 5:38:19
186 M 70 km P 4009 Raimo Kinnunen 5:38:23
187 M 70 km P 4270 Antti Vahtola VTT/ELEKANTTI 5:39:15
188 M 70 km P 4090 Voitto Ojamaa Oulun insinöörit/VTT 5:39:16
189 M 70 km P 4002 Petri Ojamies 5:39:45
190 M 70 km P 4178 Timo Koivisto 5:40:01
191 M 70 km P 4067 Tommi Sulkala Nosturiliike Sulkala Team NORSUT Ry 5:40:42
192 M 70 km P 4147 Edvin Honkanen 5:41:14
193 M 70 km P 4176 Esa Fors Kalajoen Lattia ja Sisustus Oy 5:42:19
194 M 70 km P 4128 Olli Koskela Metso Automation oy 5:42:20
195 M 70 km P 4029 Peter Elo 5:43:45
196 M 70 km P 4073 Ari Alatalo VAPO OY 5:44:14
197 M 70 km P 4108 Markku Tiainen PKC Group Oyj 5:44:48
198 M 70 km P 4208 Jouni Karhumaa 5:45:06
199 M 70 km P 4235 Esko Korhonen VALIO OY 5:45:39
200 M 70 km P 4070 Leo Hellgrén Sportti-Aura 5:48:40
201 M 70 km P 4115 Sami Luomanperä 5:48:43
202 M 70 km P 4157 Petri Törrönen Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 5:49:10
203 M 70 km P 4185 Pekka Saikkonen Oupa-75 5:49:11
204 M 70 km P 4051 Jorma Kouva 5:49:52
205 M 70 km P 4215 Elias Turtinen Oulun yliopisto 5:49:54
206 M 70 km P 4132 Pertti Määttä Oulun Puhelin Oyj 5:50:33
207 M 70 km P 4198 Ilkka Korhonen 5:50:40
208 M 70 km P 4071 Kalle Reinikainen oyus 5:51:13
209 M 70 km P 4171 Veikko Pihlajaniemi Oulun kaupunki/keskusvirasto 5:51:18
210 M 70 km P 4271 Timo Mäki SAV 01 5:51:19
211 M 70 km P 4058 Timo Pehkonen 5:53:34
212 M 70 km P 4103 Keijo Honkanen 5:55:00
213 M 70 km P 4205 Jorma Tapani Päivärinta Modul Plastic 5:55:08
214 M 70 km P 4025 Vesa Ruotsalainen 5:55:11
215 M 70 km P 4119 Joro Petri 5:56:56
216 M 70 km P 4166 Ilkka Vänttilä Kastelli-Talot Oy 5:57:25
217 M 70 km P 4226 Antero Niiranen 5:58:43
218 M 70 km P 4046 Veijo Härkönen 6:00:10
219 M 70 km P 4262 Kim Heiniö 6:00:24
220 M 70 km P 4236 Marko Perkiö TAPIONKADUN SUURHIIHTÄJÄT RY 6:02:12
221 M 70 km P 4239 Antti Kaski YNM 6:03:44
222 M 70 km P 4238 Matti Kaski 6:03:44
223 M 70 km P 4248 Markku Kirvesoja 6:08:57
224 M 70 km P 4112 Tapio Tukkiniemi Teletyöntekijät o219 6:09:23
225 M 70 km P 4078 Juha Jääskeläinen Oulun lääketieteellinen kilta 6:16:21
226 M 70 km P 4125 Erkki Kokkonen 6:16:58
227 M 70 km P 4144 Erkki Ahlqvist Sonell Oy 6:17:28
228 M 70 km P 4224 Jari Laakkonen 6:17:59
229 M 70 km P 4138 Tauno Sipola Säkö-Polar Oy 6:19:55
230 M 70 km P 4214 Antti Oikarinen Sonell Rakennuttajat Oy 6:32:43
231 M 70 km P 4213 Risto Heikkinen Sonell Rakennuttajat Oy 6:32:43
232 M 70 km P 4026 Mika Ilves 6:37:02
233 M 70 km P 4182 Kari Marttila Nokia 6:38:58
234 M 70 km P 4164 Harri Ruuska nokia 6:42:41
235 M 70 km P 4234 Risto Kinnunen 6:43:43
236 M 70 km P 4020 Paavo Husa OH 6:52:52
237 M 70 km P 4094 Pekka Adolfsen Esju Oy 7:03:39
238 M 70 km P 4193 Petri Leskelä Automaster Oy 7:05:09
239 M 70 km P 4155 Jussi Niskanen 7:29:36
240 M 70 km P 4156 Risto Mulari Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 7:37:40
241 M 70 km P 4088 Heikki Kärnä Oulun AV-yekniikka 8:07:00
242 M 70 km P 4218 Janne, Juhani Aikoma 8:30:16
243 M 70 km P 4015 Teuvo Saikkonen 8:30:53
244 M 70 km P 4197 Matti Ervasti 8:46:02
245 M 70 km P 4282 Jouni Tapaninen 8:47:57
1 M 70 km V 9493 Valeri Rodochlebov Kuusamon Erä-Veikot 3:02:36
2 M 70 km V 9469 Joni Seppä Inarin Yritys 3:02:37
3 M 70 km V 9477 Jukka-Pekka Ojala Joutsan Pommi 3:03:18
4 M 70 km V 9439 Pauli Turtinen Yli-Iin Naseva 3:03:19
5 M 70 km V 9540 Marko Viitahalme LIELAHDEN KIPINÄ 3:04:53
6 M 70 km V 9460 Marko Järvinen Stora Enso Oyj 3:09:02
7 M 70 km V 9351 Tuomo Hökkä Yli-Iin Naseva 3:10:44
8 M 70 km V 9567 Tarmo Määttä 3:10:45
9 M 70 km V 9363 Jani Tulppo Kärsämäen Kataja 3:12:48
10 M 70 km V 9485 Ilkka Suorsa Rakennus Forum 3:12:50
11 M 70 km V 9559 Tarmo Mustaniemi KEV 3:12:52
12 M 70 km V 9226 Timo Rapakko PMPAE 3:13:25
13 M 70 km V 9353 Jani Laine Myorigo 3:16:21
14 M 70 km V 9497 Pauli Pesonen Liedon Luja 3:18:12
15 M 70 km V 9541 Kai Ojala Elektrobit 3:18:14
16 M 70 km V 9504 Eero Räihä Oulun kaupunki liikuntavirasto 3:18:28
17 M 70 km V 9311 Jukka Kinnunen 3:20:44
18 M 70 km V 9394 Tapio Hökkä 3:21:18
19 M 70 km V 9250 Samuli Nissinen Oulun lääketieteellinen kilta 3:23:15
20 M 70 km V 9382 Pekka Tolkkinen Selkä ja niska klinikka ja rankagalleria 3:23:46
21 M 70 km V 9347 Risto Jääskeläinen Tiivituote Oy 3:24:48
22 M 70 km V 9100 Keijo Hongisto Oulun Tarmo 3:26:29
23 M 70 km V 9428 Ali Männikkö Kuolion Visa 3:29:55
24 M 70 km V 9429 Juhani Krankka OE 3:29:59
25 M 70 km V 9333 Esa Nyman pirhi 3:30:22
26 M 70 km V 9317 Taisto Männikkö KEV 3:31:35
27 M 70 km V 9273 Jari Hamari Team EMBO 3:33:50
28 M 70 km V 9300 Anssi Laitinen Nokia 3:34:04
29 M 70 km V 9163 Mikko Koivukangas PAO 3:34:27
30 M 70 km V 9560 Ilkka Karvonen 3:34:53
31 M 70 km V 9301 Pasi Kukkonen Oulun Op 3:35:45
32 M 70 km V 9152 Marko Paasovaara Verohallinto 3:35:46
33 M 70 km V 9378 Martti Cajanus OYS VAPARI 3:35:53
34 M 70 km V 9417 Jari Hautasaari OULUN TARMO 3:35:58
35 M 70 km V 9278 Ilkka Tuomikoski 3:36:11
36 M 70 km V 9283 Matti Pätsi 3:36:43
37 M 70 km V 9365 Juhani Tervola KIIMU/SÄHKÖ POLAR 3:36:56
38 M 70 km V 9398 Lasse Köngäs EB 3:37:23
39 M 70 km V 9186 Sakari Väisänen Oulun Insinöörit ry 3:37:38
40 M 70 km V 9257 Matti Eeronheimo Rakennus-Hanka Oy 3:38:09
41 M 70 km V 9375 Tatu Jaakola Botnia/Kemi 3:38:45
42 M 70 km V 9405 Matti Hosio Kemiart, Kemi 3:38:46
43 M 70 km V 9525 Jani Kaski 3:38:47
44 M 70 km V 9389 Kimmo Kakko TELIASONERA 3:38:49
45 M 70 km V 9224 Jyrki Kaisanlahti PMPAE 3:41:18
46 M 70 km V 9518 Esko Hämeenniemi OHS 3:43:02
47 M 70 km V 9499 Ari Maaninka Kuusamon Eräveikot 3:43:10
48 M 70 km V 9452 Paavo Lehto Stora Enso Oyj 3:45:09
49 M 70 km V 9291 Jukka Takkinen Kemira Oyj 3:46:13
50 M 70 km V 9219 Asko Haipus Filtronic LK Oy 3:46:16
51 M 70 km V 9510 Pasi Julkunen Viu 3:46:17
52 M 70 km V 9210 Jari Torvinen 3:47:07
53 M 70 km V 9147 Tero Posio 3:47:08
54 M 70 km V 9542 Arvo Oikarinen 3:47:20
55 M 70 km V 9167 Harri Hokkanen Nokia 3:47:32
56 M 70 km V 9150 Marko Pikkarainen OKAV 3:48:10
57 M 70 km V 9116 Jukka Kauppila Kalajoki 3:48:11
58 M 70 km V 9151 Seppo Moilanen 3:48:30
59 M 70 km V 9310 Kimmo Hytönen 3:48:37
60 M 70 km V 9392 Markku Leinonen 3:48:50
61 M 70 km V 9316 Kai Hiltunen 3:49:22
62 M 70 km V 9197 Esa Rantakeisu Pohjois-Pohjamnaan ammattioppilaitos 3:50:05
63 M 70 km V 9436 Vuollet Jukka TKP-palvelut 3:50:05
64 M 70 km V 9276 Mikko Ylikulju 3:51:01
65 M 70 km V 9426 Markku Toiviainen Nokia 3:51:31
66 M 70 km V 9374 Kalevi Loukusa Kiimingin urheilija/ Rakennuskartio 3:52:08
67 M 70 km V 9461 Antti Ruonakoski Stora Enso Oyj 3:52:22
68 M 70 km V 9115 Ilkka Kapraali Alatornion Ahjo 3:52:47
69 M 70 km V 9329 Esa Hyvärinen Outokumpu Chrome Oy 3:52:48
70 M 70 km V 9553 Paavo Rautio 3:52:48
71 M 70 km V 9191 Seppo Honkanen Systeemitekniikan labratorio 3:52:52
72 M 70 km V 9551 Ari Grönstrand Sammaltie 31 B 3:52:54
73 M 70 km V 9322 Markku Männikkö PÖLKKY OY 3:53:14
74 M 70 km V 9313 Mika Pirkola 3:53:49
75 M 70 km V 9459 Timo Jortama Stora Enso Oyj 3:54:09
76 M 70 km V 9549 Kari Mattila Oulun Vesi ja Lämpö Oy 3:54:11
77 M 70 km V 9165 Jukka Kumpuvaara Pao 3:54:34
78 M 70 km V 9189 Markus Karttunen 3:54:54
79 M 70 km V 9465 Tommi Heinonen Nokia 3:55:19
80 M 70 km V 9358 Tuomo Leppälä Atria Oyj 3:55:23
81 M 70 km V 9473 Markku Kanniainen 3:57:10
82 M 70 km V 9550 Antti Turpeinen 3:58:08
83 M 70 km V 9406 Kimmo Tölli Puukeskus Oy 3:58:56
84 M 70 km V 9536 Raimo Tapio KYLMÄNEN FOOD OY 3:58:59
85 M 70 km V 9391 Göran Björkgård Gamlakarleby Idrotsförening 3:59:20
86 M 70 km V 9126 Hannu Kyllönen Kuusamo 3:59:20
87 M 70 km V 9349 Tuomo Ukkola Haukiputaan kunta 3:59:23
88 M 70 km V 9511 Lauri Heikkilä 3:59:52
89 M 70 km V 9158 Tuomo Kiviniemi Karsikon Lätsä-Pekka 4:01:03
90 M 70 km V 9271 Mauri Kalaoja 4:01:05
91 M 70 km V 9468 Urho Nurkkala Keycast 4:01:46
92 M 70 km V 9480 Juha Peltoniemi UU 4:02:25
93 M 70 km V 9390 Ari-Pekka Salovaara TELIASONERA 4:02:46
94 M 70 km V 9134 Mikko Rautioaho Maalausl. Velj. Niinimaa 4:03:15
95 M 70 km V 9521 Ilkka Hanhela NOKIA 4:04:15
96 M 70 km V 9145 Juha Korkeakangas Ullavan Kilpa 4:04:29
97 M 70 km V 9192 Pasi Lieto Oulun Uusihammas Oy 4:04:31
98 M 70 km V 9419 Tapio Pirilä OYS VAPARI 4:05:28
99 M 70 km V 9400 Ilkka Leskelä NCC Rakennus Oy 4:05:35
100 M 70 km V 9143 Till Neubauer 4:06:16
101 M 70 km V 9396 Juhani Lauri 4:06:41
102 M 70 km V 9527 Esa Kauppinen 4:06:46
103 M 70 km V 9157 Asko Vääräniemi Nokia Oy 4:06:54
104 M 70 km V 9138 Jukka Niemelä 4:07:31
105 M 70 km V 9173 Mika Piirala 4:08:22
106 M 70 km V 9264 Reijo Matti Lämsä 4:08:25
107 M 70 km V 9512 Kari Vanninen 4:08:34
108 M 70 km V 9258 Timo Ojala Topi-Kalustaja Oy 4:08:46
109 M 70 km V 9331 Juha Lampi 4:08:54
110 M 70 km V 9105 Ilkka Mehtälä 4:09:26
111 M 70 km V 9107 Pentti Mehtälä 4:10:46
112 M 70 km V 9325 Arto Kyllönen Oulun Sisustajat 4:10:55
113 M 70 km V 9323 Hannu Kallio-Kokko Nokia 4:11:02
114 M 70 km V 9447 Mauno Jaara 4:11:11
115 M 70 km V 9495 Tapani Heikkura Outokumpu Stainless Oy 4:11:11
116 M 70 km V 9490 Asko Kinnunen Haapajarven Konekeskus Oy 4:11:43
117 M 70 km V 9315 Janne Klemetti Polar Electro Oy 4:12:09
118 M 70 km V 9399 Seppo Porkka Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 4:12:35
119 M 70 km V 9141 Kai Pelkonen 4:12:48
120 M 70 km V 9104 Hannu Tarvainen 4:12:56
121 M 70 km V 9546 Mauri Terho 4:12:57
122 M 70 km V 9140 Arto Hautala Scientific Sport 4:13:16
123 M 70 km V 9266 Veikko Kela 4:13:21
124 M 70 km V 9223 Mikko Taussi PMPAE 4:13:30
125 M 70 km V 9235 Martti Autio ViPa 4:14:00
126 M 70 km V 9427 Mikko Hyvärinen Tervolan Ambulanssipalvelu 4:14:07
127 M 70 km V 9298 Paavo Kärkkäinen DSPnet 4:14:07
128 M 70 km V 9554 Pertti Nikkilä 4:14:55
129 M 70 km V 9103 Tuomo Kauhaniemi Vilppulan Veikot 4:14:59
130 M 70 km V 9259 Pentti Puurula Topi-Kalustaja Oy 4:15:30
131 M 70 km V 9174 Jyrki Tiainen 4:15:46
132 M 70 km V 9422 Tapio Nieminen 4:15:50
133 M 70 km V 9125 Janne Aikio Oulun Yliopisto 4:15:51
134 M 70 km V 9505 Antti Liimatainen Poliisilaitos 4:15:52
135 M 70 km V 9489 Raimo Oikarainen Prisma Kuusamo 4:15:53
136 M 70 km V 9146 Tuomo Koivumäki Ullavan Kilpa 4:15:57
137 M 70 km V 9388 Erkki Kumpula TELIASONERA 4:16:14
138 M 70 km V 9222 Ari Sarjosalo PMPAE 4:16:15
139 M 70 km V 9282 Markku Tofferi 4:16:15
140 M 70 km V 9533 Jukka Saarni 4:16:17
141 M 70 km V 9395 Heikki Liimatta NOKIA 4:16:18
142 M 70 km V 9557 Timo Kolju Stora Enso 4:17:00
143 M 70 km V 9393 Pekka Keränen PAO 4:17:12
144 M 70 km V 9154 Kimmo Vaattovaara 4:18:03
145 M 70 km V 9118 Juha Röning Oulun yliopisto 4:19:48
146 M 70 km V 9362 Taisto Puurunen 4:21:34
147 M 70 km V 9182 Hannu Ervasti Kuusamo 4:21:48
148 M 70 km V 9217 Hannu Heitto Vapo Oy 4:21:51
149 M 70 km V 9449 Kimmo Kekonen Stora Enso Oyj 4:22:54
150 M 70 km V 9188 Raimo Memonen Koneyhtymä Memonen Oy 4:22:59
151 M 70 km V 9487 Jari Väisänen Sonera 4:23:29
152 M 70 km V 9350 Reijo Puurunen Kraftor Skanska oy 4:23:36
153 M 70 km V 9357 Heikki Vesala 4:24:09
154 M 70 km V 9326 Onni Niemelä 4:24:29
155 M 70 km V 9343 Tauno Susimaa Tiivituote Oy 4:24:51
156 M 70 km V 9514 Juha Liljamo KeMaKi 4:24:54
157 M 70 km V 9234 Juha Niemistö ViPa 4:25:05
158 M 70 km V 9272 Jouko Pöykkölä Nokia 4:25:17
159 M 70 km V 9379 Visa Korkatti OYS VAPARI 4:25:18
160 M 70 km V 9555 Jarmo Mursu 4:25:22
161 M 70 km V 9524 Matti Olsen Kemaki/GE 4:25:37
162 M 70 km V 9297 Ismo Jäppinen 4:25:51
163 M 70 km V 9534 Vesa Taskila 4:25:53
164 M 70 km V 9402 Aki Saari Nokia 4:25:56
165 M 70 km V 9451 Mika Louhimo Stora Enso Oyj 4:26:00
166 M 70 km V 9488 Jari Manninen Prisma Kuusamo 4:26:09
167 M 70 km V 9233 Heimo Tomperi Filtronic LK Oy 4:26:10
168 M 70 km V 9166 Chetti Mesiniemi Eltel networks Pohjoinen oy 4:26:11
169 M 70 km V 9463 Olli Pekka Jokela ark.tsto OP Jokela Oy 4:27:12
170 M 70 km V 9212 Mika Naamanka 4:27:29
171 M 70 km V 9508 Jukka Karppinen 4:27:48
172 M 70 km V 9663 Matti Koivikko Paroc Oy Ab 4:27:48
173 M 70 km V 9265 Hannu Uusitalo 4:27:52
174 M 70 km V 9513 Tommi Karjalainen 4:27:53
175 M 70 km V 9139 O Rantakari 4:28:12
176 M 70 km V 9148 Olli Jääskä Ullavan KIlpa 4:28:48
177 M 70 km V 9227 Esa Ruopsa 4:28:55
178 M 70 km V 9172 Tapani Rytky 4:29:27
179 M 70 km V 9354 Timo Hussa Nokia 4:29:27
180 M 70 km V 9180 Ahti Juntunen Metsähallitus 4:30:16
181 M 70 km V 9381 Jorma Siira OYS VAPARI 4:30:50
182 M 70 km V 9383 Ilpo Kauhaniemi Nokia 4:31:00
183 M 70 km V 9328 Rami Alamäki Outokumpu Stainless Oy 4:31:24
184 M 70 km V 9356 Väinö Jurvanen Vihtavuoren Pamaus 4:31:56
185 M 70 km V 9199 Seppo Rauhala FiltronicLK 4:32:02
186 M 70 km V 9111 Alpo Halonen Kaj.kaup.vesihuolto 4:32:34
187 M 70 km V 9556 Kari Mursu 4:33:58
188 M 70 km V 9547 Paavo Myllylahti KANNUS 4:34:04
189 M 70 km V 9136 Jukka Harju Maalausl. Velj. Niinimaa 4:34:06
190 M 70 km V 9153 Jaakko Ruokola Kiimu 4:35:19
191 M 70 km V 9121 Jouni Kaartinen VTT 4:35:26
192 M 70 km V 9369 Jouni Savela Ouluninsinöörioppilaat ry 4:35:32
193 M 70 km V 9256 Ylikulju Ismo 4:37:07
194 M 70 km V 9231 Jaakko Lakso Ylivieskan kuula 4:37:15
195 M 70 km V 9230 Kula Lakso 4:37:16
196 M 70 km V 9545 Tuomo Tahkola 4:37:51
197 M 70 km V 9238 Heikki Lahti Tilipalvelu M.Lahti 4:37:55
198 M 70 km V 9135 Hannu Timonen Maalausl. Velj. Niinimaa 4:38:18
199 M 70 km V 9248 Antti Alaräisänen Oulun lääketieteellinen kilta 4:38:22
200 M 70 km V 9418 Timo Lesonen 4:38:30
201 M 70 km V 9144 Jukka Parkkisenniemi Nokia 4:39:02
202 M 70 km V 9431 Simo Kaleva Nokia 4:39:04
203 M 70 km V 9538 Esa Virtanen 4:39:22
204 M 70 km V 9200 Ilkka Lohi 4:39:27
205 M 70 km V 9498 Altti Seikkula 4:39:56
206 M 70 km V 9312 Kari Kuusela INSINÖÖRITOIMISTO RANTAKOKKO & CO OY 4:40:06
207 M 70 km V 9437 Jarmo Palomaa IWS 4:40:36
208 M 70 km V 9360 Jukka Schroderus Nokia 4:40:51
209 M 70 km V 9247 Juha Asikainen Oulun lääketieteellinen kilta 4:40:53
210 M 70 km V 9269 Pauli Ponnikas 4:41:05
211 M 70 km V 9249 Olli Heikkilä Oulun lääketieteellinen kilta 4:41:26
212 M 70 km V 9164 Jari Huusko Incap Oyj 4:41:46
213 M 70 km V 9196 Jouni Aitto-Oja 4:42:05
214 M 70 km V 9321 Lasse Mällinen 4:43:28
215 M 70 km V 9242 Marko Viksted ASPO 4:43:31
216 M 70 km V 9209 Seppo Tahkola 4:43:32
217 M 70 km V 9137 Tero Lähde Automaster Oy 4:43:34
218 M 70 km V 9543 Reino Nikkinen 4:43:53
219 M 70 km V 9441 Petteri Ylikotila Nokia 4:44:00
220 M 70 km V 9456 Seppo Merilä Stora Enso Oyj 4:44:08
221 M 70 km V 9309 Jani Kytöaho 4:44:25
222 M 70 km V 9450 Hannu Vuonnala Stora Enso Oyj 4:44:44
223 M 70 km V 9245 Henri Visuri Oulun lääketieteellinen kilta 4:44:46
224 M 70 km V 9262 Kalervo Ukkola kemin kaupunki 4:44:46
225 M 70 km V 9102 Keijo Ollikainen Keskon Kerho 4:45:20
226 M 70 km V 9314 Pekka Nevala kenkäexpertti 4:45:20
227 M 70 km V 9306 Arto Moisanen Tekla Oyj 4:45:33
228 M 70 km V 9424 Tuomo Hyvärinen 4:46:19
229 M 70 km V 9471 Jussi Kuoppala 4:46:20
230 M 70 km V 9261 Uula Hosionaho 4:46:21
231 M 70 km V 9457 Kari Niemelä Stora Enso Oyj 4:46:24
232 M 70 km V 9372 Ilkka Räihä Ouluninsinöörioppilaat ry 4:46:25
233 M 70 km V 9232 Erkki Torvela 4:46:48
234 M 70 km V 9124 Keijo Hytönen Mallaspallo ry 4:47:00
235 M 70 km V 9193 Kai Ilkka Oulun Uusihammas Oy 4:47:10
236 M 70 km V 9296 Jani Jussila 4:47:21
237 M 70 km V 9251 Esko Perkkiö 4:47:31
238 M 70 km V 9241 Jari Naisniemi 4:48:00
239 M 70 km V 9299 Juha Määttä 4:48:03
240 M 70 km V 9281 Mika Tahkola 4:48:03
241 M 70 km V 9324 Markku Kihniä 4:48:20
242 M 70 km V 9507 Martti Memonen Poliisilaitos 4:48:21
243 M 70 km V 9530 Erno Jokela 4:49:33
244 M 70 km V 9526 Jukka Häikiö 4:49:38
245 M 70 km V 9433 Marko Palonen NCC Rakennus Oy 4:49:51
246 M 70 km V 9171 Risto Saartoala Pöllönkankaan yläaste 4:49:54
247 M 70 km V 9318 Jari Turunen Myorigo Oy 4:50:31
248 M 70 km V 9455 Sami Hämäläinen Stora Enso Oyj 4:50:46
249 M 70 km V 9288 Esko Korhonen Esju Oy 4:51:36
250 M 70 km V 9117 Jaakko Keskikuru 4:51:40
251 M 70 km V 9522 Esa Kellokumpu 4:51:41
252 M 70 km V 9277 Kari Karvonen 4:51:42
253 M 70 km V 9207 Jukka Tuisku EB 4:51:43
254 M 70 km V 9303 Hannu Säynäjäkangas 4:52:30
255 M 70 km V 9401 Lauri Lajunen Yliopisto 4:53:12
256 M 70 km V 9515 Pertti Savolainen KEMINMAA 4:53:31
257 M 70 km V 9376 Hans Kalliosalmi 4:53:42
258 M 70 km V 9335 Vesa Mesilaakso 4:53:42
259 M 70 km V 9535 Mika Kumpula 4:54:39
260 M 70 km V 9464 Jyrki Askeli 4:54:49
261 M 70 km V 9202 Janne Niva JOT 4:54:57
262 M 70 km V 9128 Pentti Savilampi Raahen Maitohapot 4:55:01
263 M 70 km V 9444 Jani Savilampi Nokia 4:55:08
264 M 70 km V 9239 Ilkka Männikkö 4:55:17
265 M 70 km V 9420 Latvakoski Markku Nokia 4:55:39
266 M 70 km V 9414 Matti Kangas Nokia 4:55:41
267 M 70 km V 9532 Timo Ohukainen 4:56:15
268 M 70 km V 9198 Juha Kinnunen 4:56:23
269 M 70 km V 9371 Jaakko Räinä Ouluninsinöörioppilaat ry 4:56:25
270 M 70 km V 9370 Matti Raudaskoski Ouluninsinöörioppilaat ry 4:56:29
271 M 70 km V 9302 Juha Holma 4:56:52
272 M 70 km V 9548 Reima Raappana ASIANAJOTOIMISTO REIMA & SALMI OY 4:56:52
273 M 70 km V 9260 Ville Savilampi Raahen Maitohapot 4:57:12
274 M 70 km V 9467 Jorma Mourujärvi Nokia 4:57:25
275 M 70 km V 9195 Janne Nurro 4:57:27
276 M 70 km V 9208 Marttila Seppo 4:58:24
277 M 70 km V 9404 Juha Heikkilä Nokia 4:58:34
278 M 70 km V 9183 Antti Väätämöinen 4:59:03
279 M 70 km V 9108 Risto Nordman 4:59:20
280 M 70 km V 9478 Jarmo Keränen Paroc Oy Ab 4:59:46
281 M 70 km V 9434 Pasi Surakka Enocell Oy 5:00:00
282 M 70 km V 9528 Mika Väyrynen 5:00:16
283 M 70 km V 9373 Tuomas Lappi Nokia 5:00:57
284 M 70 km V 9340 Viljo Teräväinen Ruukin kisa 5:02:24
285 M 70 km V 9413 Jari Lehtelä Oulun kaupunki/keskusvirasto 5:03:00
286 M 70 km V 9268 Jouko Lehtelä - 5:03:02
287 M 70 km V 9412 Jorma Pietilä Oulun kaupunki/keskusvirasto 5:03:09
288 M 70 km V 9519 Arvo Härmä Pohjois-Suomen Talotekniikka oy 5:04:15
289 M 70 km V 9221 Lauri Päkkilä Oulun NMKY/KKM 5:04:16
290 M 70 km V 9170 Juha K. Heikkinen Nokia 5:04:18
291 M 70 km V 9194 Jari Sederholm Oulun Uusihammas Oy 5:04:39
292 M 70 km V 9529 Ahti Haataja Lähivakuutus 5:05:13
293 M 70 km V 9368 Petri Passila Ouluninsinöörioppilaat ry 5:05:31
294 M 70 km V 9470 Mikko Flink Oulun Taksiautoilijat ry 5:06:00
295 M 70 km V 9274 Lari-Antti Kujala 5:06:11
296 M 70 km V 9275 Kai-Aleksi Kujala 5:06:12
297 M 70 km V 9544 Esa Tuovila 5:06:28
298 M 70 km V 9130 Esko Malm 5:06:52
299 M 70 km V 9407 Eero Kela Remonttimylly Oy 5:07:01
300 M 70 km V 9506 Mikko Linnaluoto Poliisilaitos 5:07:04
301 M 70 km V 9380 Pentti Jouppila OYS VAPARI 5:07:07
302 M 70 km V 9149 Jouko Kaarteenaho 5:08:11
303 M 70 km V 9120 Seppo Varma Kumicenter Oy 5:09:27
304 M 70 km V 9279 Heikki Honkanen 5:09:31
305 M 70 km V 9168 Janne Junkkonen HULK 5:09:45
306 M 70 km V 9119 Tuomo Sorvisto Metso Paper Oy 5:09:47
307 M 70 km V 9187 Hannu Säävälä Oulun ensi- ja turvakoti 5:09:53
308 M 70 km V 9263 Pasi Pieniniemi Filtronic LK 5:09:53
309 M 70 km V 9295 Jukka Mannermaa Nuorten Ystävät ry 5:10:31
310 M 70 km V 9304 Esa Vuolteenaho 5:10:32
311 M 70 km V 9214 Mika Karppinen Nokia 5:11:06
312 M 70 km V 9454 Eino Remes 5:11:33
313 M 70 km V 9491 Vesa Alatalo Telering Tori 5:11:33
314 M 70 km V 9205 Esa Purkunen EB 5:11:54
315 M 70 km V 9342 Veijo Tikkala 5:12:11
316 M 70 km V 9215 Jarmo Toivonen 5:12:13
317 M 70 km V 9293 Olli Liinamaa 5:12:39
318 M 70 km V 9190 Petteri Korhonen FiltronicLK 5:12:46
319 M 70 km V 9181 Olli Väihkönen Metsähallitus 5:12:52
320 M 70 km V 9237 Juha Kumpulainen Iisalmen Latu 5:14:36
321 M 70 km V 9523 Perttu Lammela 5:16:10
322 M 70 km V 9425 Mikko Toppari Automaster Oy 5:16:24
323 M 70 km V 9123 Pasi Karjalainen Oulun yliopisto 5:16:25
324 M 70 km V 9110 Daniel Lehtonen LänRa 5:16:28
325 M 70 km V 9575 Joni Nukari J. Kärkkäinen Oy 5:19:01
326 M 70 km V 9574 Jyri Nukari J. Kärkkäinen Oy 5:19:02
327 M 70 km V 9307 Reijo Huovinen 5:19:56
328 M 70 km V 9142 Robert Neubauer Oulun Lyseo 5:20:41
329 M 70 km V 9211 Antti Heiskanen OY 5:20:56
330 M 70 km V 9501 Kim Rounioja Nokia 5:21:03
331 M 70 km V 9482 Marko Saranlinna 5:21:15
332 M 70 km V 9664 Kalevi Keränen 5:21:23
333 M 70 km V 9408 Timo Himanka Kälviä 5:23:10
334 M 70 km V 9479 Tapio Ylimattila 5:23:23
335 M 70 km V 9122 Antti Palva 5:23:41
336 M 70 km V 9294 Pasi Tervahartiala 5:24:36
337 M 70 km V 9367 Antti Huoviala Ouluninsinöörioppilaat ry 5:25:55
338 M 70 km V 9339 Markku Impiö Oulun Puhelin Oyj 5:26:44
339 M 70 km V 9169 Juhani Ahola Siilinjärvi 5:27:10
340 M 70 km V 9539 Markku Honkanen OULUN COMAC 5:27:35
341 M 70 km V 9246 Ville Honkila Oulun lääketieteellinen kilta 5:27:39
342 M 70 km V 9409 Hannu Määttä Selmic Oy 5:27:56
343 M 70 km V 9502 Jukka Luotonen OYS / Vapari 5:28:54
344 M 70 km V 9500 Heikki Partanen Pfizer 5:28:57
345 M 70 km V 9503 Heikki Salminen OYS / Vapari 5:29:02
346 M 70 km V 9517 Tarmo Ruotsalainen NOKIA 5:32:20
347 M 70 km V 9484 Harri Päiväniemi 5:32:41
348 M 70 km V 9201 Antti Kanniainen EB 5:33:03
349 M 70 km V 9492 Heikki Vatjus Lääkäripalvelu Vatjus Oy 5:33:20
350 M 70 km V 9531 Eero Korpi KOKKOLA 5:33:37
351 M 70 km V 9462 Seppo Petäjäniemi Nokia 5:34:17
352 M 70 km V 9286 Hannu Kehusmaa Botnia/Kemi 5:37:00
353 M 70 km V 9270 Reima Vieresjoki botnia/kemi 5:37:02
354 M 70 km V 9285 Juha Jänkälä Botnia/Kemi 5:37:03
355 M 70 km V 9287 Kari Huhtaniska Botnia/Kemi 5:37:03
356 M 70 km V 9284 Martti Karttunen Botnia/Kemi 5:37:04
357 M 70 km V 9494 Juha Mäntymaa 5:41:58
358 M 70 km V 9334 Veikko Pirttikoski Ylivieskan kuula 5:42:24
359 M 70 km V 9448 Mikko Kalaoja 5:43:17
360 M 70 km V 9509 Hannu Lempinen Fujitsu 5:45:19
361 M 70 km V 9516 Janne Herva 5:45:20
362 M 70 km V 9253 Mikko Mönkkönen 5:45:49
363 M 70 km V 9377 Ari Räisänen 5:46:28
364 M 70 km V 9361 Matti Kosola Nokia 5:46:29
365 M 70 km V 9330 Antti Sarkkinen 5:47:03
366 M 70 km V 9159 Petri Malkki 5:49:08
367 M 70 km V 9337 Janne Puolitaival Oulun Puhelin Oyj 5:52:07
368 M 70 km V 9240 Juha Anttila 5:52:25
369 M 70 km V 9229 Jorma Paalanko 5:52:27
370 M 70 km V 9220 Heikki Pyykkönen 5:53:24
371 M 70 km V 9387 Pentti Lievonen 5:57:04
372 M 70 km V 9216 Jukka Seppä 5:57:05
373 M 70 km V 9520 Raimo Kuusiniemi 5:57:08
374 M 70 km V 9308 Risto Posio Tekla Oyj 6:05:30
375 M 70 km V 9443 Antti Hyvärinen Nokia 6:14:31
376 M 70 km V 9280 Jari Hyvärinen 6:14:31
377 M 70 km V 9101 Tapio Kaijanen 6:17:57
378 M 70 km V 9184 Jani Tuorila 6:24:38
379 M 70 km V 9416 Matti Niemelä Outokumpu 6:24:40
380 M 70 km V 9415 Pekka Alamartimo Outokumpu 6:24:45
381 M 70 km V 9397 Tuukka Järvinen Oulun Katutuotanto 6:25:00
382 M 70 km V 9438 Juhani Jussila 6:29:24
383 M 70 km V 9446 Petri Tuovila Nokia 6:29:24
1 N 40 km V 153 Susanna Nevala haapajärven kiilat 1:47:36
2 N 40 km V 150 Marke Rautiola Alatornion ahjo 1:55:40
3 N 40 km V 65 Maria Harju 1:56:28
4 N 40 km V 136 Marjut Vuorenmaa OHS 2:07:35
5 N 40 km V 210 Seija Pieskä 2:10:52
6 N 40 km V 135 Suvi Myllylä HAAPAJÄRVI 2:11:25
7 N 40 km V 90 Maija Käkelä HauVe 2:19:01
8 N 40 km V 126 Maarit Timonen Pöytyän urhelijat 2:19:34
9 N 40 km V 91 Maija Keskitalo HauVe 2:20:38
10 N 40 km V 66 Riitta Sirviö Kainuun Hiihtoseura 2:25:33
11 N 40 km V 119 Eija Laine OYS VAPARI 2:27:17
12 N 40 km V 64 Heli Harju Jokilatvojen Lähivakuutus 2:31:17
13 N 40 km V 18 Sari Krapu Oulu 2:32:05
14 N 40 km V 106 Anne Kyllönen Audel Oy 2:32:23
15 N 40 km V 165 Nina Järvimäki OHS 2:33:00
16 N 40 km V 96 Kirsi Nissilä Haukiputaan kunta 2:35:40
17 N 40 km V 170 Elisa Koskela 2:35:43
18 N 40 km V 76 Paula Hytönen 2:36:02
19 N 40 km V 63 Outi Pikkarainen 2:36:52
20 N 40 km V 62 Marja-Leena Saarela 2:38:26
21 N 40 km V 172 Eila Puhakka 2:40:12
22 N 40 km V 27 Minna Laurila 2:43:18
23 N 40 km V 130 Päivi Pohjola 2:44:07
24 N 40 km V 60 Anne Ojala Topi-Kalustaja Oy 2:44:10
25 N 40 km V 162 Sirpa Salo 2:45:14
26 N 40 km V 167 Siiri Vitsaniemi 2:46:54
27 N 40 km V 142 Jaana Watilo Kaleva Kustannus Oy 2:49:05
28 N 40 km V 85 Virpi Koskenranta Nokia 2:49:53
29 N 40 km V 116 Eila Karjalainen OYS VAPARI 2:50:31
30 N 40 km V 61 Pirjo Ämmänpää 2:50:41
31 N 40 km V 112 Maarit Ahokas Oulun Insinöörit 2:50:45
32 N 40 km V 139 Heli Kukkonen Kotivara Oy 2:51:28
33 N 40 km V 111 Anne Heikkilä 2:51:47
34 N 40 km V 33 Ainikki Roininen 2:52:31
35 N 40 km V 55 Susanna Hintikka Oulun lääketieteellinen kilta 2:52:57
36 N 40 km V 213 Maija-Liisa Kakko 2:53:11
37 N 40 km V 5 Soili Sorvisto YK 2:53:16
38 N 40 km V 158 Riitta Ukkola 2:54:37
39 N 40 km V 23 Marjukka Tarkiainen 2:55:00
40 N 40 km V 100 Johanna Niva OH 2:55:14
41 N 40 km V 74 Eeva Äijälä 2:55:37
42 N 40 km V 128 Salme Sirviö Nokia 2:55:39
43 N 40 km V 72 Tuula Hemmilä Temmeksen koulu 2:58:36
44 N 40 km V 11 Päivi Markkanen 2:59:26
45 N 40 km V 118 Eveliina Tanhua OYS VAPARI 2:59:27
46 N 40 km V 154 Elma Kauppi OHS 2:59:32
47 N 40 km V 115 Kaisa Kinnunen OYS VAPARI 3:00:31
48 N 40 km V 114 Päivi Vuolo-Merilä OYS VAPARI 3:00:37
49 N 40 km V 82 Mataleena Pöyhtäri 3:00:42
50 N 40 km V 113 Sirpa Koivukangas OYS VAPARI 3:00:42
51 N 40 km V 124 Sari Heinonen Oulun Puhelin Oyj 3:00:44
52 N 40 km V 83 Outi Vesala Polar Electro Oy 3:02:13
53 N 40 km V 117 Liisa Heiskanen OYS VAPARI 3:03:00
54 N 40 km V 16 Maarit Parkkisenniemi Kempele 3:03:47
55 N 40 km V 110 Mervi Lätti HÄJYT 3:04:55
56 N 40 km V 7 Heli Vuoti 3:05:40
57 N 40 km V 138 Riikka Karppinen Palloseura Kajaanista 3:07:06
58 N 40 km V 125 Ritva Mikkonen Oulun Puhelin Oyj 3:07:22
59 N 40 km V 13 Sirpa Ruokangas Nokia 3:07:39
60 N 40 km V 122 Teija Parkkinen OYS VAPARI 3:07:40
61 N 40 km V 36 Irina Hannula Pöllönkankaan koulu 3:07:54
62 N 40 km V 147 Ruut Sariola OHS 3:09:55
63 N 40 km V 145 Linda Virta OHS 3:10:33
64 N 40 km V 52 Marianne Virta Oulun lääketieteellinen kilta 3:11:06
65 N 40 km V 78 Irja Ruokamo 3:11:11
66 N 40 km V 17 Marjatta Häyrynen Raahe 3:14:13
67 N 40 km V 211 Mirja Isoniemi 3:14:35
68 N 40 km V 168 Sirkka Ahokas TIETOENATOR/RAAHEN LIIKUNTAKERHO 3:14:54
69 N 40 km V 24 Elsa Kallio Oamk tekniikan yksikkö 3:14:59
70 N 40 km V 108 Johanna Majala Ouluninsinöörioppilaat ry 3:16:05
71 N 40 km V 101 Alli Pirttimaa 3:16:50
72 N 40 km V 77 Katariina Ruokamo 3:16:58
73 N 40 km V 173 Tiina Alatarvas 3:18:06
74 N 40 km V 144 Sari Ervasti Kuusamo 3:18:55
75 N 40 km V 4 Aira Piekkari OKAV 3:19:33
76 N 40 km V 169 Kaarina Kauppila TIETOENATOR/RAAHEN LIIKUNTAKERHO 3:20:44
77 N 40 km V 102 Pirjo Vaarala 3:21:41
78 N 40 km V 140 Teija Kärki 3:22:30
79 N 40 km V 57 Venla Lohi Oulun lääketieteellinen kilta 3:23:29
80 N 40 km V 109 Sanna Impiö 3:24:14
81 N 40 km V 30 Sirkka Niemelä 3:24:37
82 N 40 km V 205 Sirkka Lehto 3:25:01
83 N 40 km V 39 Marja Kuivas 3:25:21
84 N 40 km V 207 Ansa Parttimaa-Puukari 3:25:43
85 N 40 km V 86 Leena Rousu-Korhonen 3:25:45
86 N 40 km V 155 Ritva Pitkänen OYS/VAPARI 3:26:23
87 N 40 km V 46 Heli Pennanen Oulun lääketieteellinen kilta 3:28:57
88 N 40 km V 26 Inga-Maria Vaara 3:34:07
89 N 40 km V 54 Maija Heikkilä Oulun lääketieteellinen kilta 3:34:45
90 N 40 km V 123 Irma Kinnula OYS VAPARI 3:35:06
91 N 40 km V 29 Maria Kokkonen 3:36:18
92 N 40 km V 161 Anja Räisänen 3:37:17
93 N 40 km V 81 Susanna Ylikunnari 3:37:19
94 N 40 km V 43 Marjatta Hildén 3:38:54
95 N 40 km V 98 Riikka Heikkinen 3:39:20
96 N 40 km V 97 Anu Rimpiläinen 3:39:21
97 N 40 km V 35 Anne-Mari Mäki Kaakkurin Apteekki 3:41:53
98 N 40 km V 38 Sari Hedemäki 3:42:18
99 N 40 km V 45 Johanna Kesti Oulun lääketieteellinen kilta 3:49:38
100 N 40 km V 49 Anne Vuontisjärvi Oulun lääketieteellinen kilta 3:49:41
101 N 40 km V 105 Maria Vesterinen OHi 3:52:08
102 N 40 km V 92 Siskoliisa Penttilä Oulun Osuuspankki 3:52:52
103 N 40 km V 121 Liisa Alasalmi OYS VAPARI 3:53:46
104 N 40 km V 163 Anja Salo 3:54:33
105 N 40 km V 133 Eija Rönkkö 3:57:19
106 N 40 km V 68 Eva-Liisa Mustonen Kemira Oyj 3:57:35
107 N 40 km V 47 Anni Mustonen Oulun lääketieteellinen kilta 3:57:37
108 N 40 km V 37 Riitta Toivonen 3:59:07
109 N 40 km V 148 Pirjo Jussila Kontiotuote 4:00:07
110 N 40 km V 14 Karoline Neubauer 4:00:51
111 N 40 km V 104 Anna Rytkönen 4:03:44
112 N 40 km V 34 Merja Aho 4:10:49
113 N 40 km V 120 Elina Huttunen OYS VAPARI 4:12:51
114 N 40 km V 53 Sofia Visuri Oulun lääketieteellinen kilta 4:13:15
115 N 40 km V 19 Sari Malkki 4:14:12
116 N 40 km V 32 Kati Koivukangas 4:17:29
117 N 40 km V 25 Pihla Jaakkola 4:17:30
118 N 40 km V 159 Eila Olsbo-Moilanen 4:19:16
119 N 40 km V 156 Sinikka Kaltiainen Kaleva Kustannus Oy 4:20:57
120 N 40 km V 103 Satu Tomperi Oulun Insinöörit 4:20:59
121 N 40 km V 143 Päivi Leinonen Kaleva Kustannus Oy 4:21:04
122 N 40 km V 131 Raija Mikkonen Stora Enso Oyj 4:21:05
123 N 40 km V 164 Mari Louvo-Karinen OYS-VAPARI 4:22:14
124 N 40 km V 69 Piia Eskola OMP-Konepaja Oy 4:22:38
125 N 40 km V 127 Toini Tasanto Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 4:26:31
126 N 40 km V 157 Eija Rosberg 4:27:16
127 N 40 km V 12 Ritva Mikkilä Nivalan Urheilijat 4:29:57
128 N 40 km V 171 Jonna Häkkilä 4:31:04
129 N 40 km V 9 Elsa Lehtonen 4:33:55
130 N 40 km V 58 Jenna Paakkari Oulun lääketieteellinen kilta 4:36:26
131 N 40 km V 146 Laura Siponmaa 4:36:26
132 N 40 km V 141 Erja Liimatainen Kaleva Kustannus Oy 4:44:25
133 N 40 km V 20 Ritva Saikkonen 4:51:36
134 N 40 km V 160 Niina Oikarinen 4:52:06
135 N 40 km V 21 Riitta Ylikörkkö Arktiset valot 5:04:28
136 N 40 km V 48 Merja Niemelä Oulun lääketieteellinen kilta 5:11:53
137 N 40 km V 67 Eija Tuomela Kemira Oyj 5:30:16
138 N 40 km V 107 Taina Eskelinen Ouluninsinöörioppilaat ry 6:30:45
1 N 70 km P 1022 Mirva Pynnönen HUHTASUON HIIHTO 3:47:58
2 N 70 km P 1000 Suvi Ylilääkkölä Tampereen Pyrintö 3:48:31
3 N 70 km P 1024 Katja Korhonen 4:07:25
4 N 70 km P 1006 Anja Paakinaho Rautaruukki Oyj 4:09:51
5 N 70 km P 1019 Pirkko Hämeenniemi OHS 4:18:44
6 N 70 km P 1018 Henriika Viitasaari 4:30:12
7 N 70 km P 1027 Helena Rantakari TIETOENATOR/RAAHEN LIIKUNTAKERHO 4:31:35
8 N 70 km P 1015 Seija Ylikotila VAPARI 4:32:23
9 N 70 km P 1016 Marjo Virpi 4:48:16
10 N 70 km P 1003 Männikkö Niina Temmeksen Taru 4:50:52
11 N 70 km P 1025 Jenni Mämmi 4:56:31
12 N 70 km P 1023 Anita Korhonen 5:48:38
13 N 70 km P 1001 Henna Ylilääkkölä 5:59:58
14 N 70 km P 1011 Ritva Remes Hyks urheiluseura 6:02:24
15 N 70 km P 1017 Iina Kaski 6:03:46
16 N 70 km P 1013 Minna Hukkanen 6:31:21
17 N 70 km P 1028 Anja Kaunisoja OULUN YLIOPISTO 6:38:14
18 N 70 km P 1007 Helena Pohjola 6:41:41
19 N 70 km P 1004 Anja Husa Oulun lääketieteellinen kilta 6:49:37
20 N 70 km P 1020 Päivi Niemelä PUDASJÄRVEN NUORISOSEURA 7:17:51
21 N 70 km P 1021 Raija Sarajärvi PUDASJÄRVEN NUORISOSEURA 7:17:52
22 N 70 km P 1026 Kaija Luoma 7:32:15
1 N 70 km V 9018 Maria Viitahalme LIEKI 3:18:17
2 N 70 km V 9015 Anna-Leena Nuolikivi MUHOKSEN URHEILIJAT 3:27:49
3 N 70 km V 9013 Virpi Leskelä Haapajärven Kiilat 3:31:38
4 N 70 km V 9021 Pirjo Sundell HYKS URH.SEURA 3:47:08
5 N 70 km V 9025 Imke Höfling 3:53:34
6 N 70 km V 9023 Katja Virtanen Sysmän Sisu 4:01:43
7 N 70 km V 9009 Marja-Liisa Pylväs OYS VAPARI 4:05:47
8 N 70 km V 9022 Tuula Pyykkönen Hollolan Urheilijat 4:06:17
9 N 70 km V 9024 Tiina Myllylä Fonecta 4:16:42
10 N 70 km V 9003 Maarit Nyman Haukiputaan Heitto 4:21:13
11 N 70 km V 9002 Tarja Nykänen Virtasalmen Urheilijat 4:33:30
12 N 70 km V 9001 Pirjo Halme Metsähallitus 4:39:42
13 N 70 km V 9020 Marjut Koskela 4:40:44
14 N 70 km V 9004 Liisa Annola PMPAE 4:45:34
15 N 70 km V 9011 Kaisa Mitikka OYS VAPARI 4:49:35
16 N 70 km V 9017 Toini Korpi KOKKOLAN OSUUSPANKKI 5:33:37
17 N 70 km V 9010 Aila Räisänen 5:46:26
18 N 70 km V 9006 Johanna Liinamaa 5:54:17
19 N 70 km V 9014 Pirjo Luomajoki 6:24:51